Tìm vận tốc của nêm ngay sau va chạm

Bài toán
Một vật nhỏ có khối lượng m được thả không vận tốc đầu xuống mặt nghiêng của một chiếc nêm có khối lượng M và góc nghiêng alpha. Giả thiết nêm chỉ chuyển động tịnh tiến trên mặt phẳng ngang. Bỏ qua mọi ma sát. Biết vận tốc của vật ngay trước va chạm là $v_0$. Tìm vận tốc của nêm ngay sau va chạm
 

Quảng cáo

Top