Biết toàn bộ dây dẫn đặt trong từ trường đều có phương nằm ngang hãy xác định cảm ứng từ B

Bài toán
một đoạn dây đồng chất có khối lượng 10g dài 30 cm. Đầu trên của dây được treo vào điểm O và có thể quay tự do chung quanh O. Khi cho dòng điện 8A qua thanh thì đầu dưới M của B di chuyển một đoạn nhỏ và lệch khỏi phương thẳng đứng góc 5 độ. Biết toàn bộ dây dẫn đặt trong từ trường đều có phương nằm ngang hãy xác định cảm ứng từ B. Lấy $g=9.8 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ và sin 5 = 0.0872.
\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/:-B:-B:-B:-B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Áp dụng quy tắc bàn tay trái vẽ $\vec F \Rightarrow \tan \alpha=\dfrac{F\cos \alpha}{mg}$
Với $F=BIL \Rightarrow B=\dfrac{mg\sin \alpha}{IL\cos ^2\alpha}$
 

Quảng cáo

Top