Sau 2s gia tốc toàn phần của chất điểm có giá trị nào?

Bài toán
Một chất điểm bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 2m, có vận tốc biến thiên theo quy luật $s =\sqrt {v}$ trong đó s là quãng đường chất điểm đi được. Sau 2s gia tốc toàn phần của chất điểm có giá trị nào?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
tritanngo99 Trong trường hợp nào sau đây dao động của 1 vật có thể có tần số khác tần số riêng của vật Lí thuyết Dao động cơ 1
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhận xét nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
hoankuty Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
hao.baobinh10 Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 3
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
thanh thương Nhận xét nào sau đây là đúng nếu các điều kiện môi trường là ổn định Lí thuyết Dao động cơ 5
X Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so vs khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi? Lí thuyết Dao động cơ 2
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
D Nhận xét nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
triminhdovip137 Sau đó con lắc lò xo như thế nào Lí thuyết Dao động cơ 2
Đá Tảng Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu: Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
C Gia tốc trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 4
hoàidien Trong dao động điều hòa đọ lớn gia tốc: Lí thuyết Dao động cơ 2
K Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số f thì chuyển động của vật: Lí thuyết Dao động cơ 1
T Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 10
T Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
superstar Một vật thực hiện dao động điều hòa vận tốc sẽ cùng chiều với gia tốc khi vật Lí thuyết Dao động cơ 1
H Những đại lượng biến thiên có cùng tần số với vận tốc là Lí thuyết Dao động cơ 2
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
A Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu thì Lí thuyết Dao động cơ 2
C Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó Lí thuyết Dao động cơ 2
T Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
R Khi vật có vận tốc cực đại thì Lí thuyết Dao động cơ 5
superstar Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho vận tốc âm thì xét trên đường tròn lượng giác là mấy điểm Lí thuyết Dao động cơ 13
Đá Tảng Khi vật đi đang đi từ VT biên dương về VTCB thì vận tốc tăng hay giảm ? Lí thuyết Dao động cơ 8
P Tốc độ đạt cực đại khi nào? Lí thuyết Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top