Khoảng thời gian li độ và động năng cùng tăng là

Bài toán
Một vật dao động với phương trình $x=3\cos \left(\pi T\right)$. Khoảng thời gian li độ và động năng cùng tăng là
 
Động năng tăng khi thế năng giảm \Rightarrow de bai tuong ung voi li do tang va the nang giam tuc la khi vat di tu bien am ve vi tri can bang tuc la T/4
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hà Hữu Hưng Bài toán về quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t Lí thuyết Dao động cơ 8
Điêu Thuyền Tìm thời gian, thời điểm và số lần vật đi qua Lí thuyết Dao động cơ 0
kienduc_2000 Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì Lí thuyết Dao động cơ 0
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
C Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó Lí thuyết Dao động cơ 2
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
K Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số f thì chuyển động của vật: Lí thuyết Dao động cơ 1
bixxi Tại thời điểm t và thời điểm $(t+nT)$ của vật dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 5
T Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
T Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 10
titan Thời gian mà con lắc dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
Đá Tảng Trong thời gian $\dfrac{T}{4}$ quãng đường đi được không thể bằng: Lí thuyết Dao động cơ 1

Quảng cáo

Top