Thuyền máy chuyển động trên sóng

Anh chị và mọi người cho e hỏi tại sao một chiếc thuyền máy đi ngược chiều sóng v=v1+v2 còn đi cùng chiều sóng v=v1-v2
 

Quảng cáo

Top