Học sinh đó tính được giá trị của R và X là :

View attachment 1930
Bài toán
Một học sinh thực hiện làm thí nghiệm trên đoạn mạch RLC có L thay đổi được bằng cách đặt điện áp$u={{U}_{0}}\cos \omega t\left( V \right)$ (với${{U}_{0}}$ và $\omega $không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch. Biết rằng ${{\left( \dfrac{{{U}_{R}}}{{{U}_{0}}} \right)}^{2}}=\dfrac{{{U}_{R}}^{2}+{{U}_{L}}.{{U}_{C}}}{{{\left( {{U}_{L}}+{{U}_{C}} \right)}^{2}}}$trong đó giá trị ${{U}_{R}}$,${{U}_{L}}$và ${{U}_{C}}$lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ. Học sinh đó tính được giá trị của R và X là :
A. $20\Omega $ và ${{6,5.10}^{4}}\left( {{V}^{2}} \right)$
B. $40\Omega $ và ${{3,125.10}^{4}}\left( {{V}^{2}} \right)$
C. $30\Omega $ và ${{4,5.10}^{4}}\left( {{V}^{2}} \right)$
D. $50\Omega $ và ${{2,125.10}^{4}}\left( {{V}^{2}} \right)$
 
View attachment 1930
Bài toán
Một học sinh thực hiện làm thí nghiệm trên đoạn mạch RLC có L thay đổi được bằng cách đặt điện áp$u={{U}_{0}}\cos \omega t\left( V \right)$ (với${{U}_{0}}$ và $\omega $không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch. Biết rằng ${{\left( \dfrac{{{U}_{R}}}{{{U}_{0}}} \right)}^{2}}=\dfrac{{{U}_{R}}^{2}+{{U}_{L}}.{{U}_{C}}}{{{\left( {{U}_{L}}+{{U}_{C}} \right)}^{2}}}$trong đó giá trị ${{U}_{R}}$,${{U}_{L}}$và ${{U}_{C}}$lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ. Học sinh đó tính được giá trị của R và X là :
A. $20\Omega $ và ${{6,5.10}^{4}}\left( {{V}^{2}} \right)$
B. $40\Omega $ và ${{3,125.10}^{4}}\left( {{V}^{2}} \right)$
C. $30\Omega $ và ${{4,5.10}^{4}}\left( {{V}^{2}} \right)$
D. $50\Omega $ và ${{2,125.10}^{4}}\left( {{V}^{2}} \right)$
Bài nì giống đề thi Vật lí năm vừa rồi ghê ha!
 
Sau khi đặt
$x=\dfrac{Z_{L}}{R}, y=\dfrac{Z_{C}}{R}$
(Trong đó y=const)

biến đổi lòng vòng một loạt thì được
$\left(U_{L}+U_{C}\right)^2=\dfrac{U^2\left(x+y\right)^2}{1+\left(x-y\right)^2} $

từ giả thiết lại có:
$\dfrac{1}{2[1+\left(x-y\right)^2]}=\dfrac{1+xy}{\left(x+y\right)^2} $

$\Rightarrow \left(U_{L}+U_{C}\right)^2=U^2.2.\left(xy+1\right) $

Từ đồ thị ta có:
$4.10^4=U^2.2.\left(x_{1}y+1\right) $
$10.10^4=U^2.2.\left(x_{2}y+1\right) $
Mà $\sqrt{\dfrac{x_1}{x_2}}=\dfrac{\sqrt{\dfrac{L_1}{C}}}{\sqrt{\dfrac{L_2}{C}}}=\dfrac{1}{2} \rightarrow x_2=4x_1 $
Vậy $x_1y=1, x_2y=4 $
$Z_{L_1}Z_C=R^2 $
$4.10^4=U^2.2.2\rightarrow U=100 $
Mà: $\sqrt{\dfrac{L_1}{C}}=\sqrt{Z_{L_1}.Z_{C}}=R=20 \Omega $

Ta có:
$X=\left(U_L+U_C\right)^2=U^2.2\left(x_3y+1\right)$
$ \Rightarrow X=U^2.2.\left(\dfrac{9}{4}x_1.y+1\right)=6,5U^2=6,5.10^4 $
A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Sau khi đặt
$x=\dfrac{Z_{L}}{R}, y=\dfrac{Z_{C}}{R}$
(Trong đó y=const)

biến đổi lòng vòng một loạt thì được
$\left(U_{L}+U_{C}\right)^2=\dfrac{U^2\left(x+y\right)^2}{1+\left(x-y\right)^2} $

từ giả thiết lại có:
$\dfrac{1}{2[1+\left(x-y\right)^2]}=\dfrac{1+xy}{\left(x+y\right)^2} $

$\Rightarrow \left(U_{L}+U_{C}\right)^2=U^2.2.\left(xy+1\right) $

Từ đồ thị ta có:
$4.10^4=U^2.2.\left(x_{1}y+1\right) $
$10.10^4=U^2.2.\left(x_{2}y+1\right) $
Mà $\sqrt{\dfrac{x_1}{x_2}}=\dfrac{\sqrt{\dfrac{L_1}{C}}}{\sqrt{\dfrac{L_2}{C}}}=\dfrac{1}{2} \rightarrow x_2=4x_1 $
Vậy $x_1y=1, x_2y=4 $
$Z_{L_1}Z_C=R^2 $
$4.10^4=U^2.2.2\rightarrow U=100 $
Mà: $\sqrt{\dfrac{L_1}{C}}=\sqrt{Z_{L_1}.Z_{C}}=R=20 \Omega $

Ta có:
$X=\left(U_L+U_C\right)^2=U^2.2\left(x_3y+1\right)=U^2.2.\left(\dfrac{9}{4}x_1.y+1\right)=6,5U^2=6,5.10^4 $
A.
Giỏi thế ghjcghj , giải 1 câu này bằng 5-10 câu khác, hack like mất rồi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huynhcashin MBA Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 Công suất cơ học cực đại mà động cơ có thể sinh ra Bài tập Điện xoay chiều 12
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
ĐỗĐạiHọc2015 Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa 2 đầu điện áp sinh công âm và điện áp sinh công dương là. Bài tập Điện xoay chiều 0
mpmikisg C biến thiên Khoảng thời gian để sinh công âm và dương Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
Thảo Bùi Thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương Bài tập Điện xoay chiều 0
vat_ly_oi Biểu thức sức điện động e sinh ra có dạng: Bài tập Điện xoay chiều 2
ShiroPin Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp cho mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 6
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Đun sôi lượng nước đầy bình đó thì mất bao nhiêu thời gian? Bài tập Điện xoay chiều 0
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Quan_Tham f biến thiên Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 5
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 0
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Hệ số công suất của đoạn mạch đó là: Bài tập Điện xoay chiều 1
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
H C biến thiên Giá trị cực đại đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 7
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
H Lúc đó điện áp hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân C biến thiên Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top