Chọn phương án đúng

Câu hỏi

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nếu dùng ánh sáng trắng thì
A. Không giao thoa
B. Giao thoa với 1 vân sáng ở giữa màu trắng, các vân sáng ở 2 bên vân sáng trung tâm có màu cầu vồng, với tím ở trong, đỏ ngoài
C. Giao thoa với các vân màu trắng
D. Chính giữa mang có vạch trắng, 2 bên là những khoảng đen
 

Quảng cáo

Top