Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc

Câu hỏi
Hai con lắc đơn giống nhau về chiều dài dây treo và khối lượng vật nặng dao động cùng biên độ trong hai thang máy chuyển động đều trong cùng một toà nhà tại nơi có gia tốc rơi tự do g.
- Khi con lắc 1 ở vị trí cân bằng thì thang máy 1 được gia tốc hướng lên với độ lớn a.
- Khi con lắc 2 ở biên thì thang máy 2 được gia tốc hướng xuống cùng độ lớn a.
Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc
A. Biên độ con lắc 2 lớn hơn lớn hơn biên độ con lắc 1.
B. Con lắc 2 có cơ năng lớn hơn cơ năng con lắc 1.
C. Cơ năng con lắc 1 không đổi so với trước khi gia tốc
D. Biên độ con lắc 2 không đổi so với trước khi gia tốc
 
Con lắc 1 đang ở VTCB nên $W$ là động năng, cho thang máy chuyển động với gia tốc a tức VTCB bị dịch chuyển tương đương vật nhận thêm được một năng lượng ở dạng thế năng, nên cơ năng tăng.
Đó cũng là tất cả thông tin từ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, vì con lắc 2 đang ở biên nhưng chẳng nói biện âm hay dương nên thế năng tăng hay giảm vẫn không rõ
Vậy nên đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có vấn đề :v
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tìm phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 4
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Tìm phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Tìm phát biểu sai về biên độ trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 37
Điêu Thuyền Tìm thời gian, thời điểm và số lần vật đi qua Lí thuyết Dao động cơ 0
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm phương án đúng về biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
NTH 52 Tìm kết luận sai về chu kì của con lắc đơn? Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi Lí thuyết Dao động cơ 2
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
hoankuty Phát biểu đúng là? Lí thuyết Dao động cơ 2
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 12
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
adamdj Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 9
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
lvcat Chọn phát biểu sai về dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 1
P Phát biểu nào đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
tiepkent Biểu thức mô tả chuyển động của vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 17
H Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa động năng và li độ của một vật dao động điều hòa có dạng Lí thuyết Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top