Mạch LrC . Tính $U_0$

Bài toán
Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$ trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_0\cos \omega t \left(V\right)$ thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp $u$ là $\varphi _1$, điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là $30V$ . Biết rằng, nếu thay tụ $C$ bằng tụ có điện dung $C'=3C$ thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp là $\varphi _2=\dfrac{\pi }{2}-\varphi _1$ và điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là $90V$ . Hỏi biên độ $U_0$ bằng bao nhiêu :
A. $60$
B. $30\sqrt{2}$
C. $60\sqrt{2}$
D. $30$
 
dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp uu là φ1\varphi _1

dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp là φ2=π2−φ1\varphi _2=\dfrac{\pi }{2}-\varphi _1

$\Rightarrow Z_{C_2}=\dfrac{Z_{C_1}}{3} $ (1)

φ2=π2−φ1
$\Rightarrow \dfrac{Z_{C_1}-Z_{L}}{R}.\dfrac{Z_{L}-Z_{C_2}}{R}=1$ (2)
Ud tăng 3 lần nên Z giảm 3 lần nên
$R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C_1}\right)^2=9\left(R^2+\left(Z_{L}-Z_{C_2}\right)^2\right) $
(3)
Từ (1) (2) ,(3)ta tìm được $Z_{L}=\dfrac{2}{5}Z_{C_1}, R=\dfrac{Z_{C_1}}{5} $
Mà $U_{d1}=\sqrt{U_R^2+U_{L}^2}=30 $
$\Rightarrow U_{C_1}=30\sqrt{5}, U_{L}=12\sqrt{5}, U_{R}=6\sqrt{5}\Rightarrow U=30\sqrt{2}$
$\rightarrow Uo=U\sqrt{2}=60 V$
A.
 
Last edited:$\Rightarrow Z_{C_2}=\dfrac{Z_{C_1}}{3} $ (1)


$\Rightarrow \dfrac{Z_{C_1}-Z_{L}}{R}.\dfrac{Z_{L}-Z_{C_2}}{R}=1$ (2)
Ud tăng 3 lần nên Z giảm 3 lần nên
$R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C_1}\right)^2=9\left(R^2+\left(Z_{L}-Z_{C_2}\right)^2\right) $
(3)
Từ (1) (2) ,(3)ta tìm được $Z_{L}=\dfrac{2}{5}Z_{C_1}, R=\dfrac{Z_{C_1}}{5} $
Mà $U_{d1}=\sqrt{U_R^2+U_{L}^2}=30 $
$\Rightarrow U_{C_1}=30\sqrt{5}, U_{L}=12\sqrt{5}, U_{R}=6\sqrt{5}\Rightarrow U=30\sqrt{2}$
$\rightarrow Uo=U\sqrt{2}=60 V$
A.
Tại s khi $U_d$ tăng 3 lần thì $Z$ giảm 3 lần v? Có thể cho mình cái tỷ lệ thức đó k
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Khi mắc nguồn điện B vào đoạn mạch LRC nối tiếp ở trên thì điện áp trên tụ C là? Bài tập Điện xoay chiều 4
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
mai hoàn Mạch chứa L C Bài tập Điện xoay chiều 0
mai hoàn Mạch chứa L và C1 C2 Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Dando Nguyễn Mạch có R-L-C nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 3
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tú Hoàng Đoạn mạch xoay chiều R L C mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top