Giá trị gia tốc của vật $A$ khi nó bắt đầu trượt dưới $B$

Bài toán
Vật $A$, khối lượng $m_A$, ban đầu ở trạng thái nghỉ trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật $B$, khối lượng $m_B$, nằm im trên vật $A$. Hệ số ma sát nghỉ giữa 2 vật là $\mu $. Vật $A$ bị kéo đi với một lực $F$. Giá trị gia tốc của vật $A$ khi nó bắt đầu trượt dưới $B$ là?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Để M2 không bị nâng lên khỏi mặt giá đỡ thì x0 phải thoả mãn điều kiện gì? Bài tập Động lực học vật rắn 0
N Hỏi góc đá anpha có trị số nằm trong khoảng nào để bóng lọt vào khung thành? Bài tập Động lực học vật rắn 1
M Hãy xác định lực ma sát giữa hòn đá và xe, gia tốc của hòn đá và xe trong cả hai trường hợp Bài tập Động lực học vật rắn 3
N Vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của 1 điểm phụ thuộc như thế nào? Bài tập Động lực học vật rắn 1
F Vận tốc và gia tốc tức thời Bài tập Động lực học vật rắn 1
reaper106mks Tính gia tốc và lực căng của dây treo. Bài tập Động lực học vật rắn 1
Q Tìm công thức tính gia tốc rơi tự do Bài tập Động lực học vật rắn 3
Hatgiongtamhon Tính gia tốc, vận tốc, vận tốc trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động lực học vật rắn 1
ohana1233 Gia tốc góc của búa là Bài tập Động lực học vật rắn 1
ohana1233 Gia tốc góc $\gamma $ của rong rọc là Bài tập Động lực học vật rắn 2
Tungthanhphan Xác định tỉ số giữa gia tốc hướng tâm của đầu kim phút và đầu kim giờ. Bài tập Động lực học vật rắn 2
Tungthanhphan Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi. Bài tập Động lực học vật rắn 2
thu phong Gia tốc của ròng rọc là? Bài tập Động lực học vật rắn 1
D Gia tốc góc của vật là? Bài tập Động lực học vật rắn 2
crazyfish2008 Gia tốc a của 2 ròng rọc gắn đồng trục Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Tính gia tốc của hệ thống ròng rọc Bài tập Động lực học vật rắn 0

Quảng cáo

Top