Độ lệch pha giữa 2 điểm trên sóng dừng là bao nhiêu?

Bài toán
Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, hai phân tử vật chất trên dây tại điểm bụng và nút gần nhau nhất dao động
A. cùng pha
B. ngược pha
C. lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$
D. vuông pha
 
Bài toán
Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, hai phân tử vật chất trên dây tại điểm bụng và nút gần nhau nhất dao động
A. cùng pha
B. ngược pha
C. lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$
D. vuông pha
Lời giải

1 phần tử tại $A$ 1 phần tử tại $O$ dao động vuông pha nhau

Hay từ công thức $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }=\dfrac{\pi }{2}$

Với $d=\dfrac{\lambda }{4}$ (khoảng cách bụng và nút gần nhau nhất)
 
Độ lệch pha giữa 2 điểm gần nhau nhất:
+ nút với bụng: $\dfrac{\pi }{2}$
+ nút với nút: $\pi $
+ bụng với bụng: $\pi $
 
Chắc bạn nói cái này hả?
+Khi đầu dây là đầu cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.
+Khi đầu dây là đầu tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ cùng pha với sóng tới.
Cái này đâu có liên quan gì đến cái trên đâu!
 
Không rõ lắm nhưng trước đây mình từng đọc ở đâu đó kết luận này và vẫn tin tưởng cho đến bây giờ :"Tất cả các điểm thuộc cùng một bó sóng thì dao động cùng pha với nhau. Các điểm đối xứng nhau qua nút thì dao động ngược pha, đối xứng nhau qua bụng thì dao động cùng pha."
Theo như hiểu biết và một số thí nghiệm mình từng xem thì chúng chỉ có cùng pha và ngược pha thôi. Đây là ý kiến riêng, mong được chỉ bảo thêm.
 
Xem lại thì chỉ có ngược pha với cùng pha, tính từ trái sang 'sườn trước đi lên sườn sau đi xuống' có điều vị trí nút với bụng lúc thì cùng pha, lúc thì ngược pha, nên Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này phải có hình vẽ mới xác định được, mình nghĩ thế!
 
Công thức này chỉ đúng với sóng cơ bình thường, còn sóng dừng thì
Lời giải

1 phần tử tại $A$ 1 phần tử tại $O$ dao động vuông pha nhau

Hay từ công thức $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }=\dfrac{\pi }{2}$

Với $d=\dfrac{\lambda }{4}$ (khoảng cách bụng và nút gần nhau nhất)
Chỉ có cùng pha or ngược pha thôi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
letiendo2001 Câu hỏi về độ lệch pha Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
phatthientai Độ lệch pha dao động của phần tử chất lỏng tại A so với phần tử chất lỏng tại $B$ là Bài tập Sóng cơ 2
Heavenpostman Độ lệch pha giữa M và N không thể nhận giá trị nào... ? Bài tập Sóng cơ 3
D Độ lệch pha tại điểm M sau thời gian 1s là? Bài tập Sóng cơ 4
N Chênh lệch biên độ A và B. Bài tập Sóng cơ 8
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
thuthuynguyen Hỏi tại $t_2=t_1+ 2.01$ s thì li độ bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ lớn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
B Sóng có biên độ ? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
L Độ dài IM nhỏ nhất gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 1
judyhuyen17498 Tốc độ phần tử tại D bằng Bài tập Sóng cơ 10
Lê Huỳnh Sơn Giao thoa có thay đổi khi biên độ thay đổi hay ko ???? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Dao động với biên độ cực đại xa A nhất cách A là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top