MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là?

Bài toán
Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm $60$ vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ $50Hz$ đến $60Hz$ và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi $40V$ so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm $60$ vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:
A. $280V$
B. $320V$
C. $240V$
D. $400V$
 
Bài toán
Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm $60$ vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ $50Hz$ đến $60Hz$ và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi $40V$ so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm $60$ vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:
A. $280V$
B. $320V$
C. $240V$
D. $400V$
Lời giải:
•Ta có: $\begin{cases} f_1=np=50 \\ f_2=\left(n+1\right)p=60 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n=5 \\ p=10 \end{cases} \Rightarrow f_3=\left(n+2\right)p=70$

•Lại có:
$E_2-E_1=\left(f_2-f_1\right)\dfrac{2 \pi .N. B.S}{\sqrt{2}} \Rightarrow 40=10\dfrac{ 2 \pi .N.B.S}{\sqrt{2}} \Rightarrow E_3=f_3\dfrac{N.B.S}{\sqrt{2}}=70.4=280\left(V\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
Joyka Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại Bài tập Điện xoay chiều 10
highhigh Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
L MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
D MPĐ Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
S Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Suất điện động tức thời trong mỗi cuộn dây còn lại có độ lớn bằng: Bài tập Điện xoay chiều 3
A Tìm suất điện động hiệu dụng! Bài tập Điện xoay chiều 2
H Biểu thức suất điện động là : Bài tập Điện xoay chiều 5
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là: Bài tập Điện xoay chiều 5
nguyenthanhdieu MPĐ Suất điện động hiệu dụng mà máy phát ra Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman MPĐ Trong máy phát điện xoay chiều một pha, suất điện động xoay chiều có tần số không phụ thuộc vào ? Bài tập Điện xoay chiều 4
proboyhinhvip MPĐ Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 10
Heavenpostman Suất điện động cảm ứng trong khung dây có biểu thức ... ? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Slimshaddy Khi $e_1$ = $E_0$ thì các suất điện động kia đạt giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
N Suất điện động cực đại qua khung dây có độ lớn bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tại thời điểm suất điện động tức thời bằng e = $\dfrac{E_{0}}{2}$ và đang tăng thì véc tơ pháp tuyến Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 3 vòng/giây nữa thì suất điện động hiệu dụng phát ra là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Snow_flower_9x Truyền tải điện Khi cho một tổ máy ngừng hoạt động, máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất tài điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
N Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung: Bài tập Điện xoay chiều 1
D Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Suất điện động trong khung là? Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
sparkling_star Tính giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hiệu suất truyền tải điện năng là Bài tập Điện xoay chiều 0
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất của mạch điện là. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
C Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
T Truyền tải điện Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ điện trung bình của đoạn mạch là. Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
kyubi0310 Thay đổi C để công suất cuộn dây đạt max thì điện áp 2 đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top