Tính tỷ số tốc độ hạt electron và hạt alpha.

Bài toán
Một electron chuyển động vuông góc với từ trường đều chịu một lực tác dụng bằng với lực tác dụng lên hạt alpha cũng chuyển động vuông góc từ trường đó. Tính tỷ số tốc độ hạt electron và hạt alpha.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Tính vận tốc của electron. Bài tập Từ trường 1
B Tính cường độ từ trường Bài tập Từ trường 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top