Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây.

Bài toán
Một nhà máy SAMSUNG ở cách xa trạm biến thế 1,6km. Đường dây tải điện từ trạm biến thế về nhà máy SAM SUNG gồm 2 dây có tiết diện dây là $S=1,366cm^2$. Ở nhà máy người ta sử dụng các bóng đèn 220V-60W và các quát điện loại 220V-900W. Tất cả mắc song song. Bỏ qua điện trở dây nối. Hiệu điện thế lấy trạm biến thế là từ 232V không đổi. Nhà máy SAM SUNG sự dụng 80 đèn và 2 quạt điện các đèn và quạt hoạt động bình thường. Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây.
A. $P=1,9.10^{-8}\Omega m$
B. $P=3.10^{-7}\Omega m$
C. $P=1,9.10^{-6}\Omega m$
D. $P=3.10^{-5}\Omega m$
 
Last edited:
Bài toán
Một nhà máy SAMSUNG ở cách xa trạm biến thế 1,6km. Đường dây tải điện từ trạm biến thế về nhà máy SAM SUNG gồm 2 dây có tiết diện dây là $S=1,366cm^2$. Ở nhà máy người ta sử dụng các bóng đèn 220V-60W và các quát điện loại 220V-900W. Tất cả mắc song song. Bỏ qua điện trở dây nối. Hiệu điện thế lấy trạm biến thế là từ 232V không đổi. Nhà máy SAM SUNG sự dụng 80 đèn và 2 quạt điện các đèn và quạt hoạt động bình thường. Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây.
A. $P=1,9.10^{-8}\Omega m$
B. $P=3.10^{-7}\Omega m$
C. $P=1,9.10^{-6}\Omega m$
D. $P=3.10^{-5}\Omega m$
Lời giải

Chém bừa chứ không biết đúng không :D
Xét dòng xanh dương trước:
\[{I_{{\rm{1\_den}}}} = \dfrac{{60}}{{220}}{\rm{ A;}}{{\rm{I}}_{{\rm{1\_quat}}}} = \dfrac{{900}}{{220}}{\rm{ A}} \Rightarrow \sum {{I_{{\rm{nha\_may}}}} = 80{I_{{\rm{1\_den}}}} + 2{I_{{\rm{1\_quat}}}}} = 30{\rm{ A}}\]
Xét dòng đỏ:
\[\dfrac{{{U_{{\rm{tram\_bien\_the}}}}}}{{{U_{{\rm{dinh\_muc\_thiet\_bi}}}}}} = \dfrac{{\sum {{I_{{\rm{nha\_may}}}}} }}{{{I_{{\rm{duong\_day}}}}}} \implies{I_{{\rm{duong\_day}}}} = \dfrac{{825}}{{29}}{\rm{ A}} \implies R = \dfrac{{6728}}{{825}}{\rm{ }}\Omega.\]
Còn nốt đoạn xanh lá:
\[R = \rho \dfrac{l}{s} = \rho.\dfrac{{{{2.1,6.10}^3}}}{{{{1,366.10}^{ - 4}}}} \Rightarrow \rho \approx {3.10^{ - 7}}{\rm{ }}\Omega m.\]
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
Nguyễn Duy Khôi R biến thiên Hỏi khi điện trở bằng $R=18 \Omega$ thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
$\pi^{2}$ L biến thiên Công suất tiêu thụ điện của điện trở R bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở. Bài tập Điện xoay chiều 6
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch điện ứng với hai trị của biến trở $R_1, \ R_2$ là Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân Công suất tỏa nhiệt trên điện trở có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Công suất tiêu thụ của cuộn dây là $40W$. Tìm tổng điện trở? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở của bóng đèn Bài tập Điện xoay chiều 0
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
I Truyền tải điện Điện trở trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 1
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
shochia Điện trở thuần r của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 7
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện trở có trị số nào? Bài tập Điện xoay chiều 9
A Điện trở có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
VAN SI LUC Điện trở của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
K L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R khi $L = L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 0
P Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thần R khi L=$L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Thu Huyền MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$ Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
hankhue Nếu làm ngắn tụ điện thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
K Điện trở R là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
dhdhn Điện trở có thể nhận giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 3
Lollipop000 C biến thiên Điện trở có thể nhận giá trị nào: Bài tập Điện xoay chiều 3
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
please help C biến thiên Điện trở thuần của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer f biến thiên Điện trở thuần của mạch gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
K Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM,MN,NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn MN Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian $t$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top