Thời gian gặp nhau lần đầu tiên ?

Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O, với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ của 2 dao động là 0,5 s và 0,4 s. Thời điểm t= 0, được chọn lúc 2 chất điểm đồng thời đi ngang qua O theo chiều dương. Tính từ sau thời điểm ban đầu, thời điểm mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên tại O khi đang chuyển động ngược chiều nhau là?
Giải giùm mình bằng đường tròn với nha!
 
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O, với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ của 2 dao động là 0,5 s và 0,4 s. Thời điểm t= 0, được chọn lúc 2 chất điểm đồng thời đi ngang qua O theo chiều dương. Tính từ sau thời điểm ban đầu, thời điểm mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên tại O khi đang chuyển động ngược chiều nhau là?
Giải giùm mình bằng đường tròn với nha!
Lời giải

Phương trình dao động 2 vật $x_{1}=A\cos \left(4\pi t-\dfrac{\pi }{2} \right)$

$x_{2}=A\cos \left(5\pi t-\dfrac{\pi }{2} \right)$

Hai vật cùng qua vị trí cân bằng thỏa mãn $x_{1}=x_{2}=0$

Từ trên $\Rightarrow t=\dfrac{1}{9}+\dfrac{2k}{9}$
Chọn $k=4$ $\Rightarrow $t=1(s)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
Huy Nguyễn Tính từ t=0, thời gian ngắn nhất để hai điểm sáng gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 4
chinhanh9 Khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp là? Bài tập Dao động cơ 1
Gem Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Khoảng thời gian giữa hai lần chúng gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
L Khoảng thời gian giữa ba lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Tính khoảng thời gian từ lần thứ 3, hai chất điểm gặp nhau đến lần gặp nhau thứ 4 của hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 2
LeLinh Tìm khoảng thời gian gặp nhau giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp Bài tập Dao động cơ 10
Sao Mơ Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật nặng gặp nhau liên tiếp? Bài tập Dao động cơ 2
T Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp gặp nhau Bài tập Dao động cơ 2
tata.vima Khoảng thời gian từ lần t3, 2chất điểm gặp nhau đến lần gặp nhau thứ 4 của 2 chất điểm đó là Bài tập Dao động cơ 9
T Bài tập liên quan đến khoảng thời gian ngắn nhất mà hai điểm gặp nhau Bài tập Dao động cơ 12
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
BoOm Boo Thời gian t nhỏ nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Kidboytran Thời gian rơi của viên bi là Bài tập Dao động cơ 0
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 8
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
Đx Pa Bài toán liên quan đến thời gian bị nén hay giãn của lò xo Bài tập Dao động cơ 0
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
T Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 2
kienduc_2000 Thời gian min để đi từ vị trí F đàn hồi =5N đến F đàn hồi =15N? Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Sau t1 một ~ thời gian thì có v =-30cm/s . m=? Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Thời gian ngắn nhất giữa hai lần con lắc có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top