Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng.

Bài toán
Trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha$ có 1 dây không đàn hồi. Một đầu dây gắn vào tường ở A, đầu kia buộc vào 1 vật B có khối lượng m. Mặt phẳng nghiêng chuyển động sang phải vói gia tốc a nằm ngang không đổi.
Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng.
 
Lời giải
Chọn hqc gắn nêm.. Khi chưa chuyển động $\vec P+\vec N+\vec T=\vec 0$
Khi chuyển động với gia tốc $\vec a$ qua phải vật chịu $\vec F_{qt}$ sang trái.
$\vec P+\vec N+\vec T+\vec F_{qt}=m\vec a'$
Chiếu lên ox//mp nghiêng $ \Rightarrow ma\cos \alpha=ma' \Rightarrow a'=a\cos \alpha$
 
Bài toán
Trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha$ có 1 dây không đàn hồi. Một đầu dây gắn vào tường ở A, đầu kia buộc vào 1 vật B có khối lượng m. Mặt phẳng nghiêng chuyển động sang phải vói gia tốc a nằm ngang không đổi.
Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng.
Bạn vẽ ra nhé. Chọn hệ quy chiếu gắn với đất. Gia tốc của mặt phẳng nghiêng đối với đất là a hướng sang phải. Gia tốc của vật đối với mặt phẳng nghiêng cũng là a hướng theo mặt phẳng nghiêng lên trên. Gia tốc của vât đối với đất là: Áp dụng định lý hàm số cosin: $a=\sqrt{a^{2}+a^{2}-2a^{2}\cos \alpha }=2a\sin \dfrac{\alpha }{2}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
Legendary light Hãy xác định tỉ số giữa các vận tốc cực đại của các quả cầu. Bài tập Động học chất điểm 1
L Hãy xác định gia tốc của hạt tại điểm x = 0 nếu quỹ đạo có dạng Bài tập Động học chất điểm 1
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 9
Legendary light Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn trên mặt phẳng nghiêng Bài tập Động học chất điểm 0
Hải Quân Từ kiến thức đã học hãy tính khối lượng của Trái Đất? Bài tập Động học chất điểm 4
L Hãy tính khoảng cách theo phương ngang từ điểm bắn đến điểm rơi của tên lửa? Bài tập Động học chất điểm 3
Legendary light Hãy lập biểu thức của thời gian mà máy bay bay hết một vòng của hình vuông Bài tập Động học chất điểm 0
L Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s Bài tập Động học chất điểm 1
khang26102610 Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau Bài tập Động học chất điểm 3
Hải Quân Xác định vận tốc, gia tốc của hòn đá? Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Xác định vận tốc của vo để hai viên đạn gặp nhau? Bài tập Động học chất điểm 4
hoankuty Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng. Bài tập Động học chất điểm 1
quynh2000 Xác định $v_0$ để vật chạm đất chậm hơn n(s) Bài tập Động học chất điểm 4
Đạt QH Xác định góc ném a và tốc độ ném Vo tối thiểu để pháo trúng vật khi vật đang còn rơi Bài tập Động học chất điểm 0
tranguyen Xác định $v_0$ để vật có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng Bài tập Động học chất điểm 1
N Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông Bài tập Động học chất điểm 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top