Xác định vận tốc của vo để hai viên đạn gặp nhau?

Bài toán
Hai viên đạn lần lượt được bắn lên bởi một súng đại bác với cùng vận tốc $v_0,$ một viên bắn dưới góc $\alpha _1=60^0,$ viên kia bắn dưới góc $\alpha _2=45^0$ (cùng trong một mặt phẳng thẳng đứng). Khoảng thời gian giữa hai lần bắn là $\Delta t=11s.$ Bỏ qua sức cản của không khí, hãy xác định vận tốc của $v_o$ để hai viên đạn gặp nhau?
 
Chọn hệ trục tọa độ Oxy trong đó Ox-ngang Oy-thẳng đứng gốc thời gian là lúc bắn vật 1 và vật 2 sẽ =t-11 (vật 2 bắn trước)
CT lớp 10 : $y=x.\tan \alpha -\dfrac{1}{2}\dfrac{gx^2}{v_{o}^2.\cos ^2\alpha } , x=v_{o}\cos \alpha .t $, $t=\dfrac{x}{v_{o}\cos \alpha } $
$x_1=v_{o}\cos _60. t , x_2=v_{o}\cos _45.\left(t-11\right) $
thay số đc pt $\dfrac{t}{t-11}=\dfrac{\sin 60}{\sin 45}=\dfrac{\sqrt{6}}{2} \rightarrow t\approx 60s\Rightarrow vo=\approx 346 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
việc chọn t là t+11s hay t-11s cái nào là gốc phụ thuộc vào việc biến đổi cuối cùng để phương trình ẩn t có nghiệm
 
Có thể viết lại $y=vo.\sin \alpha .t-\dfrac{gt^2}{2} $
từ đó ta đc y1 và y2, hai vật gặp nhau thì y1=y2, chuyển vế đc
$\dfrac{vo.\sin 60.t}{vo.\sin 45.\left(t-11\right)}=\dfrac{g.t^2}{g.\left(t-11\right)^2} $
pt chỉ còn ẩn t tìm t suy ra vo
 
Chọn hệ trục tọa độ Oxy trong đó Ox-ngang Oy-thẳng đứng gốc thời gian là lúc bắn vật 1 và vật 2 sẽ =t-11 (vật 2 bắn trước)
CT lớp 10 : $y=x.\tan \alpha -\dfrac{1}{2}\dfrac{gx^2}{v_{o}^2.\cos ^2\alpha } , x=v_{o}\cos \alpha .t $, $t=\dfrac{x}{v_{o}\cos \alpha } $
$x_1=v_{o}\cos _60. t , x_2=v_{o}\cos _45.\left(t-11\right) $
thay số đc pt $\dfrac{t}{t-11}=\dfrac{\sin 60}{\sin 45}=\dfrac{\sqrt{6}}{2} \rightarrow t\approx 60s\Rightarrow vo=\approx 346 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
việc chọn t là t+11s hay t-11s cái nào là gốc phụ thuộc vào việc biến đổi cuối cùng để phương trình ẩn t có nghiệm
Hình như hôm bữa mình cũng làm giống bạn mà đáp án ra khác nên mình muốn hỏi thử xem, bạn kiểm tra lại lần nữa hộ mình được không? Cảm ơn bạn nhiều!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s Bài tập Động học chất điểm 1
Legendary light Hãy xác định tỉ số giữa các vận tốc cực đại của các quả cầu. Bài tập Động học chất điểm 1
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Xác định vận tốc, gia tốc của hòn đá? Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 9
N Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông Bài tập Động học chất điểm 3
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
khang26102610 Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau Bài tập Động học chất điểm 3
L Hãy xác định gia tốc của hạt tại điểm x = 0 nếu quỹ đạo có dạng Bài tập Động học chất điểm 1
Kiều Thái Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng. Bài tập Động học chất điểm 4
hoankuty Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng. Bài tập Động học chất điểm 1
quynh2000 Xác định $v_0$ để vật chạm đất chậm hơn n(s) Bài tập Động học chất điểm 4
Đạt QH Xác định góc ném a và tốc độ ném Vo tối thiểu để pháo trúng vật khi vật đang còn rơi Bài tập Động học chất điểm 0
Legendary light Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn trên mặt phẳng nghiêng Bài tập Động học chất điểm 0
tranguyen Xác định $v_0$ để vật có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng Bài tập Động học chất điểm 1
Thân Văn Thức Ô tô có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu ở cuối đoạn đường mà không bị trượt? Bài tập Động học chất điểm 0
huyqhx9 Tính vận tốc ban đầu và gia tốc của vật Bài tập Động học chất điểm 0
huyqhx9 Tìm vận tốc nhỏ nhất của bán cầu Bài tập Động học chất điểm 0
L Nếu người đó chạy với vận tốc v2=12km/h thì phải chạy theo hướng nào để gặp đúng lúc ô tô vừa tới? Bài tập Động học chất điểm 2
huyqhx9 Tìm độ lớn nhỏ nhất của vận tốc thuyền so với nước mà người này phải chèo thuyền để đến được B Bài tập Động học chất điểm 0
T Hỏi xe 2 phải đi với vận tốc bn để 2 xe tới B cùng lúc? Bài tập Động học chất điểm 1
Fat Boy Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa tới người quan sát và thời gian tàu đi qua. Bài tập Động học chất điểm 0
Đạt QH Chiều dài của đoàn vận động viên Bài tập Động học chất điểm 0
Mã Mạnh Khởi Tính vận tốc của tàu Bài tập Động học chất điểm 3
Hải Quân Tìm vận tốc gió v' đối với tàu và góc giữa hướng gió $\varphi '$ và xích đạo? Bài tập Động học chất điểm 3
Mã Mạnh Khởi Tính vận tốc của một điểm nằm ở xích đạo, và của một điểm ở vĩ độ $45^0$ Bắc, $60^0$ Nam Bài tập Động học chất điểm 1
CG AzoGG Tính vận tốc của Minh so với An Bài tập Động học chất điểm 2
Mã Mạnh Khởi Tìm gia tốc và vận tốc ban đầu của đoàn tàu Bài tập Động học chất điểm 1
G Tìm gia tốc a và vận tốc v của ô tô? Bài tập Động học chất điểm 1
quynh2000 Tính vận tốc nhỏ nhất Bài tập Động học chất điểm 1
N Hỏi vận tốc em bé so với bờ ? Bài tập Động học chất điểm 1
phuccg001 Tính vận tốc góc và gia tốc góc thanh CE Bài tập Động học chất điểm 0
T Tìm vận tốc giao điểm Bài tập Động học chất điểm 0
B Vận tốc đầu và góc bắn Bài tập Động học chất điểm 3
T Vận tốc của chất điểm 1 đối với chất điểm 2? Bài tập Động học chất điểm 0
Enzan Tìm vận tốc của hạt tại gốc tọa độ? Bài tập Động học chất điểm 0
Enzan Tìm vận tốc người đó ném viên đá? Bài tập Động học chất điểm 2
Enzan Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường $AB$? Bài tập Động học chất điểm 2
Hoangtpf4 Tìm vận tốc ban đầu và gia tốc của vật Bài tập Động học chất điểm 1
truhiki Tính vận tốc dài và gia tốc hướng của mỗi chất điểm ? Bài tập Động học chất điểm 4
H Tính vận tốc của dòng nước Bài tập Động học chất điểm 1
pentakill99 Tính vận tốc của xe tải đối với xe đạp Bài tập Động học chất điểm 6
H Tính vận tốc xe thứ 2 Bài tập Động học chất điểm 1
K Lập phương trình quỹ đạo và tìm vận tốc của vật trước khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 3
Q Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó Bài tập Động học chất điểm 2
Z Tính vận tốc của vật Bài tập Động học chất điểm 1
copekmuathu Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 2
copekmuathu Tính vận tốc của xe sau hi hãm phanh đc 10s Bài tập Động học chất điểm 0
N Thắc mắc về đồ thị của vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 6
N Tính vận tốc trung bình, vận tốc tức thời và tốc độ tức thời Bài tập Động học chất điểm 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top