Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy?

Bài toán
Một tàu chạy từ A đến B với vận tốc $v_1=3$km/h đối với nước. Đúng lúc tàu rời bến A thì có cano rời bến B với vận tốc $v_2=10$km/h đối với nước, trong lúc tàu đi từ A đến B thì cano kịp đi lại giữa hai bến 4 lần và đến bến B cùng lúc với tàu. Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy?

Giải
ta dễ dàng suy ra: $v_2'=4v_1'$ (với $v_2', v_1'$ lần lượt là vận tốc của cano và thuyền so với bờ sông)
mà 10 <4.3 =$\Rightarrow$ nước chảy từ B-$\Rightarrow$ A
- Ta có: $v_2'=x+10;$ $v_1'=3-x$ (với x là vận tốc của nước so với bờ)
$\Leftrightarrow$ x+10= 4(3-x) $\Leftrightarrow$ x=0,4km/h
+ không hiểu sai chỗ nào, mn góp ý với nhé!
 
Mình có giải thích ở trên thây, 10 thì nhỏ hơn 4 lần 3 vì vậy để cho nó =4 lần 3 thì phải tăng nó lên =$\Rightarrow$ nước chảy từ B! Bạn giải rõ hộ mình tại sao bạn ra 0,5 được không? Thanks bạn nhiều!
Bạn chú ý cano đi đc quãng đường 4s trong đó 2s đi với vận tốc nước + cano, 2s đi với vận tốc cano-nước
 
Lời giải
+Giả sử nước chảy từ A$\Rightarrow$B với tốc độ x(x>0)
Theo giả thiết :2(10-x)+2(10+x)=4(3+x)
Giải ra ta có x=7km/h(nhận)
+Giả sử nước chảy từ B$\Rightarrow$A với tốc độ x
Theo giả thiết :2(10-x)+2(10+x)=4(3-x)
Giải ra ta có x=-7km/h điều này vô lý... thứ nhất x<0 thứ hai nếu tốc độ nước chảy B$\Rightarrow$A cao hơn tốc độ của tàu là 3km/h thì sao tàu đi từ A$\Rightarrow$ B được!
 
Lời giải
+Giả sử nước chảy từ A$\Rightarrow$B với tốc độ x(x>0)
Theo giả thiết :2(10-x)+2(10+x)=4(3+x)
Giải ra ta có x=7km/h(nhận)
+Giả sử nước chảy từ B$\Rightarrow$A với tốc độ x
Theo giả thiết :2(10-x)+2(10+x)=4(3-x)
Giải ra ta có x=-7km/h điều này vô lý... thứ nhất x<0 thứ hai nếu tốc độ nước chảy B$\Rightarrow$A cao hơn tốc độ của tàu là 3km/h thì sao tàu đi từ A$\Rightarrow$ B được!
Thầy xem giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 em gửi thầy với.
 
Lời giải
+Giả sử nước chảy từ A$\Rightarrow$B với tốc độ x(x>0)
Theo giả thiết :2(10-x)+2(10+x)=4(3+x)
Giải ra ta có x=7km/h(nhận)
+Giả sử nước chảy từ B$\Rightarrow$A với tốc độ x
Theo giả thiết :2(10-x)+2(10+x)=4(3-x)
Giải ra ta có x=-7km/h điều này vô lý... thứ nhất x<0 thứ hai nếu tốc độ nước chảy B$\Rightarrow$A cao hơn tốc độ của tàu là 3km/h thì sao tàu đi từ A$\Rightarrow$ B được!
Thầy ơi thầy ra x=-7 của th b$\Rightarrow$ a vậy trường hợp này là vô lí phải không ạ? Đáp án nó ra 0,5 cơ thầy ơi, không biết đáp có nhầm chỗ nào không?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
Legendary light Hãy xác định tỉ số giữa các vận tốc cực đại của các quả cầu. Bài tập Động học chất điểm 1
L Hãy xác định gia tốc của hạt tại điểm x = 0 nếu quỹ đạo có dạng Bài tập Động học chất điểm 1
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 2
Kiều Thái Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng. Bài tập Động học chất điểm 4
Legendary light Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn trên mặt phẳng nghiêng Bài tập Động học chất điểm 0
Hải Quân Từ kiến thức đã học hãy tính khối lượng của Trái Đất? Bài tập Động học chất điểm 4
L Hãy tính khoảng cách theo phương ngang từ điểm bắn đến điểm rơi của tên lửa? Bài tập Động học chất điểm 3
Legendary light Hãy lập biểu thức của thời gian mà máy bay bay hết một vòng của hình vuông Bài tập Động học chất điểm 0
L Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s Bài tập Động học chất điểm 1
khang26102610 Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau Bài tập Động học chất điểm 3
Hải Quân Xác định vận tốc, gia tốc của hòn đá? Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Xác định vận tốc của vo để hai viên đạn gặp nhau? Bài tập Động học chất điểm 4
hoankuty Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng. Bài tập Động học chất điểm 1
quynh2000 Xác định $v_0$ để vật chạm đất chậm hơn n(s) Bài tập Động học chất điểm 4
Đạt QH Xác định góc ném a và tốc độ ném Vo tối thiểu để pháo trúng vật khi vật đang còn rơi Bài tập Động học chất điểm 0
tranguyen Xác định $v_0$ để vật có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng Bài tập Động học chất điểm 1
N Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông Bài tập Động học chất điểm 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top