Vận tốc của N là bao nhiêu?

Bài toán
Cho 2 nguồn A, B ngược pha nhau dđ theo phương vuông góc với mặt nước. Gọi I là trung điểm ABvà M, N là 2 điểm thuộc IB cách I lần lượt là 7cm và 10cm. Tại thời điểm vận tốc tại M là -3$\sqrt{3}$ thì vận tốc tại N là bao nhiêu? Biết f=20Hz và vận tốc truyền sóng là 2,4 m/s.
 
Lời giải
$\lambda =12cm$
Hai nguồn ngược pha. Tìm $u_N,u_M \Rightarrow v_N=u'_N,v_M=u'_N$
$\Rightarrow \dfrac{v_{M}}{v_{N}}=\dfrac{\sin \left(\dfrac{\pi .\left(d_{1M}-d_{2M} \right) }{\lambda }\right)}{\sin \left(\dfrac{\pi .\left(d_{1N}-d_{2N} \right) }{\lambda }\right)}$
$ \Rightarrow \dfrac{v_M}{v_N}=\dfrac{\sin \left(\pi .\dfrac{2.MI}{\lambda } \right)}{\sin \left(\pi .\dfrac{2.NI}{\lambda } \right)}$
$\Rightarrow v_{N}=-9\left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Last edited:
Cho 2 nguồn A, B ngược pha nhau dđ theo phương vuông góc với mặt nước. Gọi I là trung điểm ABvà M, N là 2 điểm thuộc IB cách I lần lượt là 7cm và 10cm. Tại thời điểm vận tốc tại M là -3$\sqrt{3}$ thì vận tốc tại N là bao nhiêu? Biết f=20Hz và vận tốc truyền sóng là 2,4 m/s.
$x_{N}=1cm=\dfrac{\lambda }{12}$
Vận tốc tại M $v=\omega \sqrt{A^{2}-\dfrac{A^{2}}{4}}=3\sqrt{3} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$

$\Rightarrow \omega A=6$

Tại N khoảng cách từ nút đến N là $2cm=\dfrac{\lambda }{6}$

Vận tốc tại N $v=\omega \sqrt{A^{2}-\dfrac{3A^{2}}{4}}=\dfrac{\omega A}{2}=3 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$

Vì N và M cùng pha nên $v_{N}=-3 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Lời giải
$\lambda =12cm$
Hai nguồn ngược pha. Tìm $u_N,u_M \Rightarrow v_N=u'_N,v_M=u'_N$
$\Rightarrow \dfrac{v_{M}}{v_{N}}=\dfrac{\sin \left(\dfrac{\pi .\left(d_{1M}-d_{2M} \right) }{\lambda }\right)}{\sin \left(\dfrac{\pi .\left(d_{1N}-d_{2N} \right) }{\lambda }\right)}$
$ \Rightarrow \dfrac{v_M}{v_N}=\dfrac{\sin \left(\pi .\dfrac{2.MI}{\lambda } \right)}{\sin \left(\pi .\dfrac{2.NI}{\lambda } \right)}$
$\Rightarrow v_{N}=-9\left(\text{cm}/\text{s}\right)$
$\dfrac{v_{N}}{v_{M}}=-\sqrt{3}$

$\Rightarrow v_{N}=9 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số vận tốc của điểm P và Q Bài tập Sóng cơ 5
A Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng Bài tập Sóng cơ 3
A Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tìm vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 8
huynhcashin Giá trị của v và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12$\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại B là Bài tập Sóng cơ 1
raudiep Vận tốc của điểm N tại thời điểm (t-1,1125) Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Vận tốc dao động của phần tử tại N Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Vận tốc của N là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3} cm/s$ thì vận tốc tại B là: Bài tập Sóng cơ 3
Đ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi Bài tập Sóng cơ 4
D Khi độ cao của vật bằng $\dfrac{3}{4}$ độ cao cực đại tính từ vị trí thấp nhất thì vận tốc là? Bài tập Sóng cơ 2
V Vận tốc của điểm N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm giá trị của vận tốc truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 2
H Xác định vận tốc của điểm C cách nguồn 5 cm Bài tập Sóng cơ 3
H Vận tốc của phần tử B là Bài tập Sóng cơ 3
D Thời gian mà vận tốc tức thời của phần tử tại I không nhỏ hơn vận tốc cực đại của pt tai M là: Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm vận tốc của sóng truyền từ N đến M . Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Vận tốc truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
A Thì vận tốc dao động tại điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
M Khi điểm N có gia tốc $30cm/s^2$ và đang chuyển động nhanh dần thì điểm M có vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
LittlePrince97 Tốc độ với vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
thanh thương Tìm vận tốc sóng : Bài tập Sóng cơ 7
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
C Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là Bài tập Sóng cơ 1
P Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 5
jeremy turner Tính vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 0
H Tìm vận tốc truyền sóng : Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Vận tốc truyền sóng có thể là Bài tập Sóng cơ 1
little_bobanh Vận tốc truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 3
liked Tại thời điểm vận tốc tại M là $-3\sqrt 3 \ cm/s$ thì vận tốc tại N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top