Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng.

Bài toán
Hai đĩa tròn cố định được khớp với nhau nhờ hệ thống bánh răng cưa có bán kính lần lượt là R và 2R. Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng.
 
Lời giải
Vẽ 2 đĩa tiếp xúc nhau.. Ta thấy khi đĩa nhỏ chạy vòng quanh đĩa lớn tâm đĩa nhỏ chạy thành vòng tròn bán kính (2R+R)=3R. Nghĩa là tâm đĩa nhỏ sẽ đi hết quãng đường $6\pi .R$ mỗi vòng đĩa nhỏ trải 1 quãng đường $2\pi .R \Rightarrow $đĩa nhỏ quay được $6\pi .R:2\pi .R=3$vòng.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Legendary light Hãy xác định tỉ số giữa các vận tốc cực đại của các quả cầu. Bài tập Động học chất điểm 1
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
L Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s Bài tập Động học chất điểm 1
khang26102610 Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau Bài tập Động học chất điểm 3
L Hãy xác định gia tốc của hạt tại điểm x = 0 nếu quỹ đạo có dạng Bài tập Động học chất điểm 1
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 2
Kiều Thái Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng. Bài tập Động học chất điểm 4
Hải Quân Xác định vận tốc, gia tốc của hòn đá? Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Xác định vận tốc của vo để hai viên đạn gặp nhau? Bài tập Động học chất điểm 4
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 9
quynh2000 Xác định $v_0$ để vật chạm đất chậm hơn n(s) Bài tập Động học chất điểm 4
Đạt QH Xác định góc ném a và tốc độ ném Vo tối thiểu để pháo trúng vật khi vật đang còn rơi Bài tập Động học chất điểm 0
Legendary light Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn trên mặt phẳng nghiêng Bài tập Động học chất điểm 0
tranguyen Xác định $v_0$ để vật có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng Bài tập Động học chất điểm 1
N Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông Bài tập Động học chất điểm 3
T Tỉ số khối lượng 2 vật Bài tập Động học chất điểm 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top