Chứng minh công thức ?

Bài toán
Mới lần đầu, chả biết sao lại có công thức này luôn! Bạn nào có thể giải thích hoặc chứng minh giúp mình công thức này được không?:)
$\dfrac{v_A}{A_A}=\dfrac{v_B}{A_B}$
 

Quảng cáo

Top