Giải thích hiện tượng và cho biết phương, chiều và cường độ tác dụng vào vật

Câu hỏi
Một thùng gỗ hình hộp chữ nhật có khối lượng là 30kg đặt trên sàn nhà. Khi dùng 1 lực kéo nhỏ hơn 200N theo phương ngang ta thấy vật không nhúc nhích nhưng khi lực kéo lớn hơn hoặc bằng 200N theo phương ngang thì vật chuyển động trên sàn nhà. Giải thích hiện tượng và cho biết phương, chiều và cường độ tác dụng vào vật
 
Một thùng gỗ hình hộp chữ nhật có khối lượng là 30kg đặt trên sàn nhà. Khi dùng 1 lực kéo nhỏ hơn 200N theo phương ngang ta thấy vật không nhúc nhích nhưng khi lực kéo lớn hơn hoặc bằng 200N theo phương ngang thì vật chuyển động trên sàn nhà. Giải thích hiện tượng và cho biết phương, chiều và cường độ tác dụng vào vật
Lời giải
Khi vật chưa chuyển động tức là lực kéo cân bằng với lực ma sát nghỉ, vậy khi đó lực ma sát nghỉ có phương song song với mặt tiếp xúc hướng ngược chiều lực kéo, độ lớn tất nhiên luôn bằng độ lớn lực kéo(phụ thuộc lực kéo)... khi tăng lực kéo tới 200N khi đó lực kéo bằng lực ma sát nghỉ cực đại và vật bắt đầu trượt khi đó lực ma sát trượt xuất hiện thay thế lực ma sát nghỉ... và phương chiều giống lực ma sát nghỉ tức ngược hướng với lực kéo. Còn độ lớn thì $F_{mst}=\mu mg$ luôn là như vậy không phụ thuộc lực kéo.
 

Quảng cáo

Top