Xác định $v_0$ để vật chạm đất chậm hơn n(s)

Bài toán
Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ độ cao h với v ban đầu =$v_0$
xác định $v_0$ để vật chạm đất chậm hơn n (s) so với khi nó được thả rơi tự do không V ban đầu từ độ cao h đó
 
Lời giải
Thời gian để vật ném lên rơi tới đất: $t=\dfrac{v_0}{g}+\sqrt{\dfrac{2h}{g}+\dfrac{v_0^2}{g^2}}$
Thời gian vật rơi tự do không vận tốc đầu:
$t'=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$
Theo gt: $t-t'=n$
$\Rightarrow t=\dfrac{v_0}{g}+\sqrt{\dfrac{2h}{g}+\dfrac{v_0^2}{g^2}}-\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=n$
Từ đó $\Rightarrow v_0$
 
Last edited:
Thời gian vật tới đỉnh $v'=v-gt=0 \Rightarrow t_1=\dfrac{v}{g}$
Thời gian vật từ đỉnh tới đất $t_2=\sqrt{\dfrac{2\left(h+h'\right)}{g}}$ với $h'=\dfrac{v^2}{2g}$ là độ cao từ vị trí ném đến đỉnh....
$ \Rightarrow t_2=\sqrt{\dfrac{2h}{g}+\dfrac{2h'}{g}}$(1)
Thay h' vào (1) $ \Rightarrow t_2=\sqrt{\dfrac{2h}{g}+\dfrac{v^2}{g^2}}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Xác định vận tốc của vo để hai viên đạn gặp nhau? Bài tập Động học chất điểm 4
Đạt QH Xác định góc ném a và tốc độ ném Vo tối thiểu để pháo trúng vật khi vật đang còn rơi Bài tập Động học chất điểm 0
tranguyen Xác định $v_0$ để vật có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng Bài tập Động học chất điểm 1
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
L Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s Bài tập Động học chất điểm 1
khang26102610 Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau Bài tập Động học chất điểm 3
Legendary light Hãy xác định tỉ số giữa các vận tốc cực đại của các quả cầu. Bài tập Động học chất điểm 1
L Hãy xác định gia tốc của hạt tại điểm x = 0 nếu quỹ đạo có dạng Bài tập Động học chất điểm 1
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 2
Kiều Thái Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng. Bài tập Động học chất điểm 4
Hải Quân Xác định vận tốc, gia tốc của hòn đá? Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 9
hoankuty Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng. Bài tập Động học chất điểm 1
Legendary light Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn trên mặt phẳng nghiêng Bài tập Động học chất điểm 0
N Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông Bài tập Động học chất điểm 3
Neko_Death Tìm khoảng cách Lmax để hai vật còn có thể gặp nhau Bài tập Động học chất điểm 1
L Nếu người đó chạy với vận tốc v2=12km/h thì phải chạy theo hướng nào để gặp đúng lúc ô tô vừa tới? Bài tập Động học chất điểm 2
huyqhx9 Tìm độ lớn nhỏ nhất của vận tốc thuyền so với nước mà người này phải chèo thuyền để đến được B Bài tập Động học chất điểm 0
T Hỏi xe 2 phải đi với vận tốc bn để 2 xe tới B cùng lúc? Bài tập Động học chất điểm 1
Kiều Thái Tìm điều kiện để xe (2) không đâm vào xe (1) ? Bài tập Động học chất điểm 9
Mã Mạnh Khởi Tìm tốc độ góc ω của đĩa để Bài tập Động học chất điểm 5
Legendary light Người này phải chạy theo hướng nào để tới cùng lúc hoặc tới trước khi xe buýt tới đó Bài tập Động học chất điểm 2
H Tính thời gian để vật này đi hết 3m đầu tiên Bài tập Động học chất điểm 1
D Hỏi sau đó bao lâu phải ném lên quả bóng thứ hai để nó gặp quả bóng thứ nhất ? Bài tập Động học chất điểm 0
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top