Phương trình sóng tổng hợp 2 nguồn lệch pha là gì?

Mọi người cho mình hỏi
Câu hỏi
Phương trình tổng hợp 2 dđ lệch pha là gì vậy ạ? Trên google có 2 pt khác nhau. Nhưng chả biết cái nào sai. Cái nào đúng
 
Last edited:
@ahjcahj shochia Mình dùng 570es-plus. Nhưng mà đây là phương trình sóng cơ mà bạn. Với cả xem nhiều trang thì thấy$\Delta$ $\phi$ = $\phi_1$ - $\phi_2$
Một số thấy $\Delta$ $\phi$ = $\phi_2$ - $\phi_1$ chả biết cái nào đúng
 
Last edited:
shochia vậy phương trình tổng hợp tại 1 điểm sẽ là;$U_M=2A\cos \left(... + \dfrac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right)$ hay là $\varphi_2 - \varphi_1$ vậy bạn. Cái chỗ biên độ dao động ý mà
 
shochia vậy phương trình tổng hợp tại 1 điểm sẽ là;$U_M=2A\cos \left(... + \dfrac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right)$ hay là $\varphi_2 - \varphi_1$ vậy bạn. Cái chỗ biên độ dao động ý mà
Biên độ tổng hợp tại M $A_{M}=2A\cos \left|\dfrac{\Delta \varphi }{2} \right|$
Cho thấy không quan đến dấu nha bạn >:D<
 

Quảng cáo

Top