C biến thiên Giá trị r và $Z_C$ là

Bài toán
Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ (U $\omega $ không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là 1 biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi $R=75 \Omega $ thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì tụ điện nào vào NB dù nối tiếp hay song song với C vẫn thấy $U_{NB}$ giảm. Giá trị $r$ và $Z_C$ là:
A. 21,120
B. 128,120
C. 128,200
D. 21,2000
 
Đặt điện áp U căn 2coswt(U w k đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là 1 biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R=75 ôm thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì tụ điện nào vào NB dù nối tiếp hay song song với C vẫn thấy UNB giảm. Giá trị r và ZC là:
A. 21,120 B. 128,120 C. 128.200 D 21,2000
Thiếu điều kiện gì thì phải :D
Tham khảo https://vatliphothong.vn/t/7049/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
ghjcghj L biến thiên Giá trị $L=L_{1}$ và $C$ Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $N_1$ và $N_3$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
please help Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì? Bài tập Điện xoay chiều 3
21653781 Hiệu điện thế cực đại Uo và hiệu điện thế tức thời uAB có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
Hoàng luyên Giá trị của r và $Z_{C}$ là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Quế Lâm f biến thiên Tìm giá trị của $U_{Lmax}$ và $U_{Cmax}$? Bài tập Điện xoay chiều 2
Thanh THĐ Tìm giá trị r và Zc Bài tập Điện xoay chiều 18
datanhlg f biến thiên Dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng cực đại là $I_{M}$ và có dạng? Bài tập Điện xoay chiều 1
cuonghp96 Giá trị của r và Zc là Bài tập Điện xoay chiều 2
Mink Pycee Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Change Giá trị của $r$ và $Z_C$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
O Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
hang49 Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 5
inconsolable C biến thiên Giá trị của R và L lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin Giá trị $Z_L$ và $Z_C$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên R và L có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Giá trị của C và công suất tiêu thụ trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Tức thời Giá trị của r và $Z_{L}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
ohana1233 MPĐ Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 f biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 L biến thiên Giá trị của C và $\varphi$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện C có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
ThanhBook Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín Bài tập Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! R biến thiên Giá trị của r và $Z_C $là Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Giá trị của R và C là Bài tập Điện xoay chiều 3
hoaluuly777 Điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
L Giá trị của C và $I_{max}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
K C biến thiên Giá trị của Cm và Umin lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của $L_{1}$ và điện dung C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
L Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị $R_{1}$ và $R_{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
little_bobanh L biến thiên Giá trị của $L_1$ và điện dung C lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Tức thời Khi điện áp trên R và C có giá trị tức thời tương ứng là 60V và 75V thì điện áp hai đầu mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Broly Điện dung của tụ và điện trở có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Sao Mơ Giá trị $C_{x}$ và tần số $f_{x}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top