Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là bao nhiêu.

Bài toán
Vào buổi trưa 1 con tàu A cách 1 con tàu B 50 hải lý về phía bắc và đang chạy về phía nam với tốc độ 16 hải lý/h. Tàu B thì đi về phía tây với tốc độ 12 hải lý/h, ở thi điểm nào thì chúng gần nhau nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là bao nhiêu.
 
Gọi A, B là vị trí của 2 xe sau thời gian t, C là vị trí ban đầu của xe B (gốc tọa độ).
Khoảng cách AB của 2 xe chính là cạnh huyền trong tam giác vuông ABC. Áp dụng pitago. Ta tính được t=2h và AB=30 hải lý
 
Bài toán
Vào buổi trưa 1 con tàu A cách 1 con tàu B 50 hải lý về phía bắc và đang chạy về phía nam với tốc độ 16 hải lý/h. Tàu B thì đi về phía tây với tốc độ 12 hải lý/h, ở thi điểm nào thì chúng gần nhau nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là bao nhiêu.
Bài này có thể giải cách khác như sau:
Do 2 xe chuyển động trên 2 phương vuông góc nhau nên. Tọa độ của 2 xe sau thời gian t là: $x_{2}=v_{2}t$;$y_{1}=50-v_{1}t$
Khoảng cách giữa 2 xe là: $d=\sqrt{x^{2}+y^{2}}=\sqrt{\left(v_{1}^{2}+v_{2}^{2}\right)t^{2}-100v_{1}t+50^{2}}$
Khoảng cách nhỏ nhất khi: $t=-\dfrac{b}{2a}=2h$
Thay t = 2h vào công thức tính d sẽ tìm được khoảng cách nhỏ nhất là 30 hải lý
 
Bài này có thể giải cách khác như sau:
Do 2 xe chuyển động trên 2 phương vuông góc nhau nên. Tọa độ của 2 xe sau thời gian t là: $x_{2}=v_{2}t$;$y_{1}=50-v_{1}t$
Khoảng cách giữa 2 xe là: $d=\sqrt{x^{2}+y^{2}}=\sqrt{\left(v_{1}^{2}+v_{2}^{2}\right)t^{2}-100v_{1}t+50^{2}}$
Khoảng cách nhỏ nhất khi: $t=-\dfrac{b}{2a}=2h$
Thay t = 2h vào công thức tính d sẽ tìm được khoảng cách nhỏ nhất là 30 hải lý
Cho em hỏi chút $y_{1}=50+v_{1}t$ mới đúng chứ thầy.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
Đạt QH Khoảng cách nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 2
lethaopdf Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật nhỏ của con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa các mũi kim là lớn nhất và nhỏ nhất. Bài tập Dao động cơ 1
phongvtlol Tổng khoảng cách từ E đến hai nguồn lớn nhất và nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
zkdcxoan Giá trị nhỏ nhất của khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 6
missyou1946 Những điểm nằm trên trung trực của $S_1S_2$ cách O 1 khoảng nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 8
inconsolable Để $m_1$ đứng yên sau va chạm thì vận tốc $v_2$ và khoảng cách a nhỏ nhất lần lượt là: Bài tập Dao động cơ 2
Heavenpostman Thời gian mà khoảng cách giữa 2 vật không nhỏ hơn $2\sqrt{3}cm$ ... ? Bài tập Dao động cơ 8
D Khoảng cách giữa 2 vật không nhỏ hơn $2\sqrt{3}cm$ Bài tập Dao động cơ 2
N Thời điểm đầu tiên mà khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 5
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
P Khi vật lên cao nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật nặng và giá đỡ Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng cách cực đại từ điểm treo con lắc đến điểm mà vật nặng rơi trên mặt nước là? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
T Thời điểm đầu tiên khoảng cách 2 vật cách nhau 9cm là Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
shochia Khoảng cách giữa 2 vật Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
minhlamdc Tính khoảng cách từ O đến vị trí vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
V Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vật dao dộng điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
T Khoảng cách a gần nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
M Khoảng cách a gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Khoảng cách từ $M_2$ đến O là? Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa tàu và mục tiêu khi đó gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
BoythichFAP Khoảng cách giữa A và B?? Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
Nguyễn Quốc Hưng Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng? Bài tập Dao động cơ 17
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top