Tính tiêu cự của thấu kính

Bài toán
Mộtđiểm sáng S đặt cách màn ảnh E đoạn L, trong khoảng giữa S và màn đặt một thấu kính hội tụ O1 có bán kính đường rìa nhỏ, trục chính vuông góc với màn và đi qua điểm sáng S.

1. Khi L=75cm, xê dịch thấu kính dọc theo trục chính của thấu kính thì thấy có 2 vị trí của thấu kính cho vệt sáng trên màn có kích thước bằng kích thước đường rìa của thấu kính, 2 vị trí đó cách nhau 5cm.

a/ Tính tiêu cự của thấu kính?

b/ Giữ cố định S, dịch chuyển màn và thấu kính dọc theo trục chính cho đến khi hứng được một điểm rất sáng S trên màn và ở gần S nhất. So với vị trí ban đầu thì màn dịch chuyển đoạn bao nhiêu, về phía nào?

2. Khi thấu kính O1 cách điểm sáng S đoạn 15cm ta đặt tiếp một thấu kính phân kì O2 có tiêu cự 20cm vào phía sau thấu kính hội tụ (đồng trục chính) và cách nó một đoạn x. Hỏi x nằm trong khoảng nào để ảnh cho bởi hệ luôn là ảnh thật?
 

Quảng cáo

Top