Chọn phương án đúng ?

Bài toán
Một dđđh có chu kì dao động là T và biên độ là A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ $x_{1} > 0$ . Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về VTCB gấp 3 thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vị trí biên x=+A. Chọn phương án đúng?
A. $x_{1}=0,924A$
B. $x_{1}=0,5A\sqrt{3}$
C. $x_{1}=0,5A\sqrt{2}$
D. $x_{1}=0,021A$
 
Bài toán
Một dđđh có chu kì dao động là T và biên độ là A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ $x_{1} > 0$ . Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về VTCB gấp 3 thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vị trí biên x=+A. Chọn phương án đúng?
A. $x_{1}=0,924A$
B. $x_{1}=0,5A\sqrt{3}$
C. $x_{1}=0,5A\sqrt{2}$
D. $x_{1}=0,021A$
Vì thời gian đến biên +A nhỏ hơn thời gian đến VTCB (tất nhiên t gọi tắt bỏ qua ngắn nhất nha) :D
$t=\dfrac{\Delta \varphi }{\omega }$
Mà $ t_1 = 3 t_2$
Nên $\dfrac{\Delta \varphi }{\omega }=3. \dfrac{\Delta \varphi -\dfrac{\pi }{2}}{\omega }$ với $\Delta\varphi $ là góc từ VT ban đầu đến VTCB
$\Delta \varphi =\dfrac{3\pi }{4}\Rightarrow x_1=0,5A\sqrt{2}$
Đáp án là C.
 
T cũng làm đáp án C nhưng sách thầy lại giải đc đáp án A nên thấy thắc mắc :) t cũng thấy điểm sai trong lời giải, t sẽ hỏi lại thầy. Cảm ơn c
 
Cậu ơi cậu cũng bị sai giống tớ rồi
đáp án đúng là A
gọi $t_{1}$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ VT $x_{1}$ đến VTCB
$t_{2}$ là thời gian ngắn nhất để vật đi từ VT $x_{1}$ đến VT biên +A
ta có : $t_{1}$ = 3.$t_{2}$
$t_{1}$ + $t_{2}$ = $\dfrac{T}{4}$
$\Rightarrow$ $t_{2}$ = $\dfrac{T}{16}$
$\Rightarrow$ $x_{1}$ = A.$\cos \dfrac{2\pi }{T}.\dfrac{T}{16} \approx $ 0,924A
 
Last edited:
Cậu ơi cậu cũng bị sai giống tớ rồi
đáp án đúng là A
gọi $t_{1}$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ VT $x_{1}$ đến VTCB
$t_{2}$ là thời gian ngắn nhất để vật đi từ VT $x_{1}$ đến VT biên +A
ta có : $t_{1}$ = 4.$t_{2}$
$t_{1}$ + $t_{2}$ = $\dfrac{T}{4}$
$\Rightarrow$ $t_{2}$ = $\dfrac{T}{16}$
$\Rightarrow$ $x_{1}$ = A.$\cos \dfrac{2\pi }{T}.\dfrac{T}{16} \approx $ 0,924A
Sao lại là ta có : $t_{1}$ = 4.$t_{2}$ nhỉ???
Mới cả $t_1 - t_2=\dfrac{T}\{4} $ chứ
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lehuy2561997 Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
leduong Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc? Bài tập Dao động cơ 1
N Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
N Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
Nakita Mun Gốc thời gian chọn là Bài tập Dao động cơ 1
hang49 Chọn khẳng định chính xác? Bài tập Dao động cơ 1
H Chọn câu sai Bài tập Dao động cơ 11
S Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng, chọn câu đúng: Bài tập Dao động cơ 4
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
Heavenpostman Chọn ý đúng ? Bài tập Dao động cơ 5
ShiroPin Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
D Cần chọn gốc thế năng trọng trường ở vị trí M nào để...? Bài tập Dao động cơ 2
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 6
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình li độ dài của vật là Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Vị trí cân bằng mới của vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 6
Y Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 0
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
L Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
H Viết phương trình dao động của vậta Bài tập Dao động cơ 3
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
F Phương trình dao động là ? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
F Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
F Hãy viết phương trình chuyển động của hệ hai vật m và m1 Bài tập Dao động cơ 1
D Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 6
P Gốc thời gian là lúc vận tốc $v=-\frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng thì phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 2
P Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Phương trình dao động tổng hợp của vật là Bài tập Dao động cơ 2
giolanh Biểu thức bình phương tần số góc có dạng Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Phương trình dao động 2 vật là: Bài tập Dao động cơ 3
A Phương trình dao động của $x_2$ là. Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần đúng bằng? Bài tập Dao động cơ 2
0 Tìm phương trình x3. Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Phương trình của x2 là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Vị trí cân bằng mới của con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top