Ta cho hai bản tụ tiến lại gần nhau một khoảng nào đó thì

Câu hỏi
Tụ điện phẳng không khí được tích điện Q rồi ngắt khỏi nguồn. Ta cho hai bản tụ tiến lại gần nhau một khoảng nào đó thì
A. Điện tích của tụ tăng lên
B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm
C. Cường độ điện trường trong lòng tụ tăng
D. Điện dung của tụ giảm
 
A. Điện tích của tụ tăng lên
B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm
C. Cường độ điện trường trong lòng tụ tăng
D. Điện dung của tụ giảm
Từ hai công thức :
\[\left\{ \begin{array}{l}
U = \dfrac{Q}{C}\\
C = \dfrac{{\varepsilon S}}{{36\pi {{. 10}^9}d}}
\end{array} \right.\implies d \downarrow \iff C \uparrow \iff U \downarrow \].
Và suy ra đáp án đúng là B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
cuongk46t1 Cần tích điện cho 2 quả cầu như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
T Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Geni Nguyễn Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 5
T Xác định lực tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Đ Độ lệch so với phương ban đầu của electron khi đi vào giữa hai bản kim loại? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Tìm khoảng cách hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Tính diện tích của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ và điện dung giống tụ điện cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Hãy xác định chất điện môi cần đặt vào giữa hai bản tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
T Tính khoảng cách của hai quả cầu sau đó. Bài tập Điện tích - Điện trường 8
Cloud_Strife_Han Tìm lực tương tác của hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Cloud_Strife_Han Xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
yotsuba_1429 Điện thế do hai quả cầu tác dụng tại điểm cách tâm hai của cầu $5cm$ bằng ? Bài tập Điện tích - Điện trường 8
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
K Tìm độ cứng lò xo K để bản B không chạm bản A Bài tập Điện tích - Điện trường 2
datanhlg Tìm U để electron không đến được bản đối diện? Bài tập Điện tích - Điện trường 9

Quảng cáo

Top