Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra:

Câu hỏi
Một vỏ cầu kim loại đang ở trạng thái cô lập và trung hoà về điện. Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra:
A. Điện trường bên trong nó
B. Từ trường bên trong nó
C. Điện từ trương bên ngoài nó
D. Điện trường bên ngoài nó
 
Câu hỏi
Một vỏ cầu kim loại đang ở trạng thái cô lập và trung hoà về điện. Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra:
A. Điện trường bên trong nó
B. Từ trường bên trong nó
C. Điện từ trương bên ngoài nó
D. Điện trường bên ngoài nó
Bên trong: E=0, B=0
Điện tích không đổi: không có điện từ trường

Chỉ có E bên ngoài.
Đáp án là D
(chắc chắn đấy vì thầy mình dạy rồi) :)
 

Quảng cáo

Top