Tụ điện phẳng

1. Nếu trong khi 2 bản của tụ điện đang được nối với 2 cực của nguồn điện thì ta đưa 1 thỏi điện môi vào giữa 2 tấm của tụ điện thì điện dung và hiệu điện thế giữa 2 bản tụ thay đổi như thế nào?
2. Xét mối quan hệ giữa điện dung C và hiệu điện thế tối đa Um có thể đặt giữa 2 bản của tụ điện phẳng không khí. Gọi S là diện tích các bản, d là khoảng cách giữa 2 bản. Kết luận nào đúng?
A. Với d bằng nhau. C càng lớn Um càng nhỏ
B. Với d bằng nhau. C càng lớn Um càng lớn
C. Với S bằng nhau. C càng lớn Um càng lớn
D. Với S bằng nhau. C càng lớn Um càng nhỏ
3. Hai bản của tụ điện phẳng được nối với 2 cực của 1 acquy. Nếu dịch chuyển để các bản ra xa nhau thì trong khi dịch chuyển :
A. Không có dòng điện chạy trong acquy
B. Lúc đầu có dòng điện đi từ cực âm sang cực dương sau đó dòng điện đổi chiều
C. Dòng điện đi từ âm sang dương
D. Dòng điện đi từ dương sang âm
 
1. Khi dua ban dien moi thi C tang do $\epsilon>1$ con U khong doi
3. Q=CU. Khi dua ra xa d tang nen C giam. Do U khong doi nen Q giam. Do vay co electron chay tu ban am sang ban duong. Do vay co dong dien di tu cuc duong sang cuc am
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
J Cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
D Điện tích, hiệu điện thế, điện dung của hệ gồm 2 tụ có điện dung C1, C2 sẽ thay đổi như thế nào nếu Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Phân tích mạch cầu tụ điện Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Tại sao 2 tụ điện mắc nối tiếp có độ lớn điện tích bằng nhau? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
T Tích điện âm cho vật bằng kim loại đang trung hòa về điện, các electron được cung cấp cho vật sẽ Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
M Thế năng của hệ (Điện tích - Điện trường) tăng hay giảm? Điện tích chuyển động về phía điện thế nào? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Lý thuyết về điện trường điện tích Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Điện tích bên ngoài vật dẫn Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
L Vật dẫn và điện môi trong điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Câu hỏi lí thuyết về điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực điện giữa 2 điện tích với khoảng cách của chúng Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Có thể coi các đường sức điện là quỹ đạo của các điện tích điểm đặt trong điện trường được không? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Tại sao trong các thí nghiệm điện tích thử có kích thước và độ lớn điện tích nhỏ? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
L Làm nhiễm điện các vật Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Lực tĩnh điện Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Sự nhiễm điện các vật Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Video thể hiện điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Mật độ năng lượng điện trường trong TH tổng quát Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
T Vì sao điện trường bên trong vật dẫn bằng 0? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
C Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện ? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top