Tại sao 2 tụ điện mắc nối tiếp có độ lớn điện tích bằng nhau?

Câu hỏi
1, Tại sao độ lớn điện tích 2 bản tụ điện lại bằng nhau? Nếu kích thước 2 bản khác nhau thì độ lớn có khác nhau không?
2, Tại sao 2 tụ điện mắc nối tiếp có độ lớn điện tích bằng nhau?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Câu a. Do hiện tượng nhiễm điện do cảm ứng khi đặt 2 vật dẫn gần nhau nên điện tích sẽ trái dấu... kích thước 2 bản khác nhau theo thầy thì điện tích vẫn sẽ bằng nhau.
Câu b. Áp dụng qui tắc hệ cô lập vè điện: cực dương bản này nối với cực âm bản kia tạo thành hệ cô lập nên độ lớn điện tích của hai bản trong hệ cô lập này bằng nhau nhưng trái dấu.
 
Lời giải
Câu a. Do hiện tượng nhiễm điện do cảm ứng khi đặt 2 vật dẫn gần nhau nên điện tích sẽ trái dấu... kích thước 2 bản khác nhau theo thầy thì điện tích vẫn sẽ bằng nhau.
Câu b. Áp dụng qui tắc hệ cô lập vè điện: cực dương bản này nối với cực âm bản kia tạo thành hệ cô lập nên độ lớn điện tích của hai bản rong hệ cô lập này bằng nhau nhưng trái dấu.
"quy tắc cô lập về điện là như thế nào ạ?"
 

Quảng cáo

Top