Trọng lượng tối thiểu để vật không đổ ngã?

Câu hỏi
Cho 2 tấm thép ghép với nhau 1 góc 110 độ thành 1 giá để sách. Có 15 quyển sách trong đó mỗi quyển nặng 300gr và có kích thước 3x12x18cm. Giả sử trọng lượng của giá sách là không đáng kể. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu quyển sách để giá sách không đổ ngã?
STHMMSM.jpg
 

Quảng cáo

Top