Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng

Bài toán
Một nguồn sáng đơn sắc có công suất 10W phát ra ánh sáng có bước sóng $\lambda $=0,5 $\mu $m ra môi trường, coi môi trường không hấp thụ ánh sáng. Người ta có thể nhìn thấy nguồn sáng khi mỗi giây có tối thiểu 10 phô tôn lọt vào con ngươi, đường kính con ngươi mắt là 4mm. Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng.
 
Một nguồn sáng đơn sắc có công suất 10W phát ra ánh sáng có bước sóng $\lambda $=0,5 $\mu $m ra môi trường, coi môi trường không hấp thụ ánh sáng. Người ta có thể nhìn thấy nguồn sáng khi mỗi giây có tối thiểu 10 phô tôn lọt vào con ngươi, đường kính con ngươi mắt là 4mm. Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng.
Lời giải

Số hạt photon: $N=\dfrac{P}{\epsilon}$
Với $\epsilon=\dfrac{hc}{\lambda}$
Gọi $S_1=\dfrac{\pi .d^2}{4}$ là diện tích con ngươi,$S_2=4\pi R^2$ là diện tích hình cầu có bán kính max
$\dfrac{N}{S_2}=\dfrac{10}{S_1}$
$ \Rightarrow R=\sqrt{\dfrac{N.S_1}{4\pi .10}}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Demonhk Xác định quỹ đạo của chuyển động quang e Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Xác định số vạch phổ của Hidro xuất hiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
hoaluuly777 Xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích được Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
datanhlg Khoảng cách xa nhất trên gần bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 20
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
dungpro1511 Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ShiroPin Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Khoảng cách xa nhất mà electron có thể bay về phía anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Demonhk Khoảng cách xa nhất mà máy dò được ánh sáng ứng với nguồn màu tím Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tkvatliphothong Khoảng cách xa nhất mà người còn trông thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top