Tìm số cực đại trên đoạn FF'

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp A và B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình $uA=uB=4\cos \left(10\pi t \right)$. Tốc độ truyền sóng không đổi $v=15 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Từ điểm C $không$ nằm trên đường trung trực của AB, xác định hai điểm D và E sao cho $\dfrac{AD}{AC}=\dfrac{BE}{BC}=\dfrac{1}{2}$ và góc $DAC=CBE=90^{0}$ . Gọi F là trung điểm của ED, H là hình chiếu của C trên AB. Biết $AH=6cm, BH=10cm$. Gọi $F'$ đối xứng với $F$ qua AB. Tìm số điểm dao động cùng pha với O là trung điểm của FF'
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

P/s. Bài này em tự chế :D
 
Last edited:
Lúc trước gõ sai không nhìn lại, giờ mới để ý, tiêu đề có vấn đề nhưng không sửa được nữa :(
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tìm tỉ số động năng của vật lúc tốc độ vật đạt cực đại và động năng của vật nặng lúc lò xo không biế Bài tập Dao động cơ 3
pipi Tìm tỉ số động năng lúc tốc độ cực đại và động năng lúc lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
hunghg0 Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
M Tìm tần số góc lớn hơn Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm tỉ số vận tốc giữa $m_1$ và $m_2$ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm hệ số ma sát giữa vật với bàn Bài tập Dao động cơ 6
A Tìm tần số dao động của mẩu gỗ Bài tập Dao động cơ 7
S Tìm tần số dao động Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm tần số $f$ của dao động? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
thichhocvatli Tìm tỉ số biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
hoangkkk Tìm số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
C Hệ số ma sát giữa 2 vật và mặt phẳng ngang $u=0,05$. Tìm $k$? Bài tập Dao động cơ 0
K Tìm số dao đông vật thực hiện được Bài tập Dao động cơ 6
K Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
tkvatliphothong [ĐH-2012] Tìm tỉ số động năng Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần hai chất điểm gặp nhau trong $20s$ Bài tập Dao động cơ 4
T Tìm tần số dao động của con lắc lò xo. Bài tập Dao động cơ 7
H Tìm tỉ số động năng của M và động năng của N Bài tập Dao động cơ 3
thehiep 2 chất điểm dao động theo 2 đường thẳng song song, cùng tần số... Tìm hiệu số pha 2 dao động Bài tập Dao động cơ 4
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top