Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu?

Bài toán
Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 1s, cơ năng bằng 3 mJ. Tại thời điểm t, thế năng của con lắc là 2 mJ. Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu?
ĐS :$\dfrac{2\sqrt{2}-1}{2} \left(mJ\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
CLLX dao động điều hòa với T = 1s, cơ năng bằng 3 mJ. Tại thời điểm t, thế năng của con lắc là 2 mJ. Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu?
ĐS :$\dfrac{2\sqrt{2}-1}{2} \left(mJ\right)$
Lời giải

Tại thời điểm t, thế năng $W_t=\dfrac{2}{3}W\rightarrow \cos ^2\alpha _0=\dfrac{2}{3}\rightarrow \cos 2\alpha _0 =\dfrac{1}{3}$
Nếu biểu diễn dao động lên đường tròn lượng giác thì tại t pha là $\alpha _0$
Ta cũng biểu diễn thế năng của con lắc lên đường tròn lượng giác thì nó sẽ có chu kì là $T_1=\dfrac{T}{2}=0,5\left(s\right)$. Khi đó pha ban đầu sẽ là $\beta _0=2\alpha _0$
Tại thời điểm $t-\dfrac{1}{8}=t-\dfrac{T_1}{4}$ giả sử pha của thế năng là $\beta _1$ thì ta phải có:

$\cos ^2 \beta _0+\cos ^2 \beta _1=1
\rightarrow \cos ^2 \beta_1=\dfrac{2}{3}\rightarrow \cos ^2\alpha _1 =\cos ^2\dfrac{\beta _1}{2}=\dfrac{3+\sqrt{6}}{6}$
Do đó công của lực đàn hồi là:
$A=W\left(\cos ^2\alpha _1-\cos ^2\alpha _0\right)=\dfrac{2\sqrt{2}-1}{2}\left(mJ\right)$
 
$W_{1}=\dfrac{W_{0}}{2}\left(1+\cos \left(4\pi t+2\varphi \right)\right)=2$
$\rightarrow \cos \left(4\pi t+2\varphi \right)=\dfrac{1}{3}$
$\rightarrow \sin \left(4\pi t+2\varphi \right)=+-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$
$W_{2}=\dfrac{W_{0}}{2} \left(1+\cos \left(4\pi t+2\varphi -\dfrac{\pi }{2} \right) \right)=\dfrac{W_{0}}{2}\left(1+\sin \left(4\pi t+2\varphi \right)\right)=\dfrac{3+-2\sqrt{2}}{2}$
$\rightarrow A=\Delta W=\dfrac{2\sqrt{2}-1}{2}$
 
Lời giải

Tại thời điểm t, thế năng $W_t=\dfrac{2}{3}W\rightarrow \cos ^2\alpha _0=\dfrac{2}{3}\rightarrow \cos 2\alpha _0 =\dfrac{1}{3}$
Nếu biểu diễn dao động lên đường tròn lượng giác thì tại t pha là $\alpha _0$
Ta cũng biểu diễn thế năng của con lắc lên đường tròn lượng giác thì nó sẽ có chu kì là $T_1=\dfrac{T}{2}=0,5\left(s\right)$. Khi đó pha ban đầu sẽ là $\beta _0=2\alpha _0$
Tại thời điểm $t-\dfrac{1}{8}=t-\dfrac{T_1}{4}$ giả sử pha của thế năng là $\beta _1$ thì ta phải có:

$\cos ^2 \beta _0+\cos ^2 \beta _1=1
\rightarrow \cos ^2 \beta_1=\dfrac{2}{3}\rightarrow \cos ^2\alpha _1 =\cos ^2\dfrac{\beta _1}{2}=\dfrac{3+\sqrt{6}}{6}$
Do đó công của lực đàn hồi là:
$A=W\left(\cos ^2\alpha _1-\cos ^2\alpha _0\right)=\dfrac{2\sqrt{2}-1}{2}\left(mJ\right)$
Một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao lại biểu diễn thế năng của con lắc lên đường tròn lượng giác? Cơ sở lý thuyết của việc biểu diễn ấy như thế nào?

Tôi được biết thì một đại lượng vật lý biến thiên điều hòa theo thời gian với biên độ A, tần số $\omega $ thì có thể xem là hình chiếu của một điểm chuyển động tròn đều với vận tốc góc $\omega $ trên đường tròn bán kính A lên một đường kính của nó.

Trong khi đó, Thế năng đàn hồi của lò xo là đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian chứ không biến thiên điều hòa theo thời gian.

PS: Cơ sở lý thuyết đúng, vận dụng đúng thì sẽ đến kết quả nhưng có kết quả đúng không có nghĩa là lời giải đúng.
 
Thực ra Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập đã có trong diễn đàn. Em chỉ vội copy lời giải vào đây.
http://vatliphothong.vn/t/2218/
Hiểu : Công của lực đàn hồi bằng độ biến thiên thế năng của vật.
Tất nhiên, tác giả của lời giải muốn dùng cách biểu diễn đó theo đường tròn lượng giác để dễ biểu đạt. Thế năng biến thiên tuần hoàn, đúng ! Nên việc biểu diễn thế năng theo vòng tròn có lẽ là không đúng bản chất (suy nghĩ riêng) nhưng lại giúp người đọc dễ hiểu hơn.
Tất nhiên cũng phải nói lại, ngoại trừ đối tượng học sinh giỏi, học sinh giỏi quốc gia đã lắm rõ bản chất thì học sinh nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường. Những vẫn đề ăn sâu bản chất vật lý, xin bàn khi ta ở hệ đại học!
Học sinh Việt Nam hiện nay chỉ biết làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi đi thi và xem kết quả.
 
Last edited:
Lời giải

Tại thời điểm t, thế năng $W_t=\dfrac{2}{3}W\rightarrow \cos ^2\alpha _0=\dfrac{2}{3}\rightarrow \cos 2\alpha _0 =\dfrac{1}{3}$
Nếu biểu diễn dao động lên đường tròn lượng giác thì tại t pha là $\alpha _0$
Ta cũng biểu diễn thế năng của con lắc lên đường tròn lượng giác thì nó sẽ có chu kì là $T_1=\dfrac{T}{2}=0,5\left(s\right)$. Khi đó pha ban đầu sẽ là $\beta _0=2\alpha _0$
Tại thời điểm $t-\dfrac{1}{8}=t-\dfrac{T_1}{4}$ giả sử pha của thế năng là $\beta _1$ thì ta phải có:

$\cos ^2 \beta _0+\cos ^2 \beta _1=1
\rightarrow \cos ^2 \beta_1=\dfrac{2}{3}\rightarrow \cos ^2\alpha _1 =\cos ^2\dfrac{\beta _1}{2}=\dfrac{3+\sqrt{6}}{6}$
Do đó công của lực đàn hồi là:
$A=W\left(\cos ^2\alpha _1-\cos ^2\alpha _0\right)=\dfrac{2\sqrt{2}-1}{2}\left(mJ\right)$
Bạn giải thích bằng trục thời gian đc không? Mình chưa hiểu
 
Thực ra Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập đã có trong diễn đàn. Em chỉ vội copy lời giải vào đây.
http://vatliphothong.vn/t/2218/
Hiểu : Công của lực đàn hồi bằng độ biến thiên thế năng của vật.
Tất nhiên, tác giả của lời giải muốn dùng cách biểu diễn đó theo đường tròn lượng giác để dễ biểu đạt. Thế năng biến thiên tuần hoàn, đúng ! Nên việc biểu diễn thế năng theo vòng tròn có lẽ là không đúng bản chất (suy nghĩ riêng) nhưng lại giúp người đọc dễ hiểu hơn.
Tất nhiên cũng phải nói lại, ngoại trừ đối tượng học sinh giỏi, học sinh giỏi quốc gia đã lắm rõ bản chất thì học sinh nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường. Những vẫn đề ăn sâu bản chất vật lý, xin bàn khi ta ở hệ đại học!
Học sinh Việt Nam hiện nay chỉ biết làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi đi thi và xem kết quả.
Học sinh phải biết mình ở đâu mà làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cho mình. Sao cứ phải cố làm cái trò "Khỉ bắt chước người" làm gì! Cái gì biết làm thì làm, cái gì hiểu thì làm, không hiểu lời giải của chính mình thì đừng có làm. Đó cũng là một điều tốt cho học sinh.

Nếu nói là cách làm sai này mà dễ hiểu, học sinh từ khá xuống hiểu được thì là hơi chủ quan đó!
 
Học sinh phải biết mình ở đâu mà làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cho mình. Sao cứ phải cố làm cái trò "Khỉ bắt chước người" làm gì! Cái gì biết làm thì làm, cái gì hiểu thì làm, không hiểu lời giải của chính mình thì đừng có làm. Đó cũng là một điều tốt cho học sinh.

Nếu nói là cách làm sai này mà dễ hiểu, học sinh từ khá xuống hiểu được thì là hơi chủ quan đó!
Không cùng suy nghĩ nên rất khó để thảo luận! Bài giải của học sinh mà, nên sai xót là chuyện thường tình! Những lời góp ý đúng nhưng thật nhẹ nhàng thay vì gay gắt thì có lẽ sẽ khiến họ cảm thấy biết ơn hơn!
Nếu muốn học sinh ít mắc sai thì ngay từ đội ngũ giáo viên phải chât lượng và có tầm nhìn xa.(Chúng ta hãy nhìn lại đội ngũ giáo viên và xa hơn là giáo dục VN! Không hoàn thiên được thì sao bắt học sinh của mình phải hoàn thiện được) .
I will stop!
 
Một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao lại biểu diễn thế năng của con lắc lên đường tròn lượng giác? Cơ sở lý thuyết của việc biểu diễn ấy như thế nào?

Tôi được biết thì một đại lượng vật lý biến thiên điều hòa theo thời gian với biên độ A, tần số $\omega $ thì có thể xem là hình chiếu của một điểm chuyển động tròn đều với vận tốc góc $\omega $ trên đường tròn bán kính A lên một đường kính của nó.

Trong khi đó, Thế năng đàn hồi của lò xo là đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian chứ không biến thiên điều hòa theo thời gian.

PS: Cơ sở lý thuyết đúng, vận dụng đúng thì sẽ đến kết quả nhưng có kết quả đúng không có nghĩa là lời giải đúng.
Biến thiên tuần hoàn hay điều hòa đều có thể biểu diễn được trên đường tròn.
Thế năng ${{W}_{t}}=\dfrac{1}{2}k{{\left( A\cos \left( \omega t+\varphi \right) \right)}^{2}}=\dfrac{k{{A}^{2}}}{4}+\dfrac{k{{A}^{2}}}{4}\cos \left( 2\omega t+2\varphi \right)$.
Nếu xét trên đường tròn tâm O, trục nằm ngang biểu thị thế năng của vật, bán kính $\dfrac{k{{A}^{2}}}{4}$. Véc tơ có độ lớn $\dfrac{k{{A}^{2}}}{4}$ quay đều với tốc độ góc $2\omega $, tâm quay tại tọa độ $\dfrac{k{{A}^{2}}}{4}$ thì hình chiếu của điểm cuối véc tơ xuống trục nằm ngang biểu thị một đại lượng biến thiên điều hòa, với biên độ $\dfrac{k{{A}^{2}}}{4}$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
N Hỏi công lực đàn hồi thực hiện từ thời điểm $(t - \dfrac{1}{8})s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
hien4ao1104 Hỏi về dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 0
Đức Anh6104 Sau 1s đi được 6cm hỏi sau 2013s đi được quãng đường bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi bạn học sinh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại? Bài tập Dao động cơ 1
L Hỏi khoảng thời gian giữa 2 lần 2 chất điểm ngang qua nhau là bao lâu? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Hỏi T Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi độ lớn của ${{x}_{1}}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Hỏi $\omega _{2}-\omega _{1}$ gần nhất với ? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi khối lượng của vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi chu kì nhỏ nhất của dao động điều hòa này là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi li độ ban đầu của vật thứ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi $n$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 5
C Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi vật trượt được đoạn bao nhiêu thì dừng lại? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Hỏi trong 1 s, vật qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi độ chênh lệnh giữa phòng và điều kiện đồng hồ chạy chuẩn là bao nhiêu?Khi đó giá trị của $x$ là? Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Hỏi $S$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi $\Delta t_{max}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Hỏi có thể đặt một điện tích $q_{2}$ ở vị trí nào? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi chu kỳ dao động cơ hệ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
H Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin Bài tập Dao động cơ 15
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng $15\Pi$ ($m/s^{2}$) Bài tập Dao động cơ 1
proboyhinhvip Hỏi sau $0,5s$ đầu tiên vật đi qua vị trí lò xo hai không biến dạng mấy lần? Bài tập Dao động cơ 14
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Hỏi phần còn lại của vật sẽ được nâng lên một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Con lắc đơn dao động biểu kiến....Hỏi chu kỳ thật? Bài tập Dao động cơ 2
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi cục pin có thể duy trì dao động cho đồng hồ trong bao lâu Bài tập Dao động cơ 9
JDieen XNguyeen Hỏi phải treo vật $m_3$ ở vị trí lò xo 3 có khối lượng bao nhiêu theo $m$ và nâng lên độ cao $A_3$ Bài tập Dao động cơ 7
H Hỏi sau ít nhất bao lâu hai con lắc cùng gặp nhau và cùng chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật $m_2$ vận tốc bằng bao nhiêu để khi $m_2$ đến găm chặt vào $m_1$ Bài tập Dao động cơ 1
thien than cua gio Hỏi phải điều chỉnh dây như thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Hỏi con lắc 3 dao động với pt như thế nào để 3 vật luôn nằm trên 1 đường thẳng? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Hỏi năng lượng của hệ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
D Hỏi sau 20 dao động toàn phần thì biên độ dao động là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
K Hỏi biên độ và khối lượng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top