Hãy lập biểu thức của thời gian mà máy bay bay hết một vòng của hình vuông

Bài toán
Một máy bay có vận tốc đều trong không khí là v. Máy bay này bay theo chu vi của một hình vuông cạnh a. Hãy lập biểu thức của thời gian mà máy bay bay hết một vòng của hình vuông trong trường hợp: Gió thổi với vận tốc không đổi u
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
Legendary light Hãy xác định tỉ số giữa các vận tốc cực đại của các quả cầu. Bài tập Động học chất điểm 1
Hải Quân Từ kiến thức đã học hãy tính khối lượng của Trái Đất? Bài tập Động học chất điểm 4
L Hãy tính khoảng cách theo phương ngang từ điểm bắn đến điểm rơi của tên lửa? Bài tập Động học chất điểm 3
L Hãy xác định gia tốc của hạt tại điểm x = 0 nếu quỹ đạo có dạng Bài tập Động học chất điểm 1
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 2
Kiều Thái Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng. Bài tập Động học chất điểm 4
Hải Quân Hãy xác định hướng chảy của nước từ A đến B hay từ B đến A và vận tốc nước chảy? Bài tập Động học chất điểm 9
Legendary light Hãy xác định gia tốc của vật B khi nó còn trên mặt phẳng nghiêng Bài tập Động học chất điểm 0
K Lập phương trình quỹ đạo và tìm vận tốc của vật trước khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 3

Quảng cáo

Top