Bài tập máy phát điện
Topic dành cho các bạn thảo luận về các bài tập liên quan đến phần Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha và dòng điện ba pha, động cơ điện xoay chiều
Để cho topic chất lượng, yêu cầu khi tham gia, các bạn phải thực hiện đúng yêu cầu sau đây :
 • Gõ Tiếng Việt có dấu, không viết tắt.
 • Mỗi bài toán phải được trình bày theo mẫu sau đây và phải đánh số thứ tự bài viết :
Bài xxx.
Nội dung bài toán
A. Nội dung đáp án A
B. Nội dung đáp án B
C. Nội dung đáp án C
D. Nội dung đáp án D
 • Để có mẫu như trên, các bạn chỉ việc ấn vào nút
  lb.png
  ở trên khung soạn thảo.
 • Mỗi bài viết trả lời phải trích dẫn và ghi chữ Lời giải
 • Lời giải phải chi tiết.
 • Các công thức phải gõ $\LaTeX$
 • Không gửi 2 bài liên tục, phải giải quyết xong bài trước thì mới được gửi thêm.
 
Bài 1.
Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là $220V$. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng $8\Omega$ và điện trở thuần $6 \Omega$. Cường độ dòng điện qua các dây pha bằng:
A. $2,2 A.$
B. $38 A.$
C. $22 A.$
D. $3,8A.$
 
Bài 1.
Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là $220V$. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng $8\Omega$ và điện trở thuần $6 \Omega$. Cường độ dòng điện qua các dây pha bằng:
A. $2,2 A.$
B. $38 A.$
C. $22 A.$
D. $3,8A.$
Lời giải.
Ta có. Điện áp giữa dây pha và dây trung hòa là $U_P = 220V$.
$$Z_P=\sqrt{(Z_L)^2+R^2}=10 \Omega \Rightarrow I_P= \dfrac{U_P}{Z_P}= 22 A$$
Chọn $C$
 
Bài 2 .
Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số $50 Hz$ đi vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ có thể là?
A. $3000 vòng/phút$
B. $1000 vòng/ phút$
C. $1500 vòng/ phút$
D. $500 vòng /phút$
 
Bài 2 .
Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số $50 Hz$ đi vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ có thể là?
A. $3000 vò\dfrac{ng}{ph}út$
B. $1000 vò\dfrac{ng}{} phút$
C. $1500 vò\dfrac{ng}{} phút$
D. $500 vò\dfrac{ng }{ph}út$
Lời giải:Động cơ không đồng bộ ba pha gồm $6$ cuộn dây tương ứng với $2$ cặp cực từ. Tốc độ quay của động cơ tính bằng $ f=n*p$, từ đó $n=25 vò\dfrac{ng}{s}$ hay $1500 vò\dfrac{ng}{ph}út$. Do tốc độ của động cơ không đồng bộ ba pha luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay nên giá trị của vận tốc quay của từ trường phải $>1500 vò\dfrac{ng}{} phút$, do đó đáp án $A$ đúng.
 
Bài 3.
Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực và quay 25 vòng/s tạo ra ở hai đầu một điện áp có giá trị hiệu dụng U = 120 V. Dùng nguồn điện này mắc vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động $R=10\Omega $, độ tự cảm L=0,159 H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C=159\mu F$. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng
A. 14,4 W.
B. 144 W.
C. 288 W.
D. 200 W.
 
Bài 3.
Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực và quay 25 vòng/s tạo ra ở hai đầu một điện áp có giá trị hiệu dụng U = 120 V. Dùng nguồn điện này mắc vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động $R=10\Omega $, độ tự cảm L=0,159 H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C=159\mu F$. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng
A. 14,4 W.
B. 144 W.
C. 288 W.
D. 200 W.
Lời giải
Ta có f=n. P=2.25=50Hz. Từ đây có omega, tìm được $Z_L$ và $Z_C$, ta sẽ tính được Z , tính I , rồi tính P. Tớ ra B không biết đúng không
 
Bài 4: Một động cơ điện xoay chiều sản ra công suất cơ học 7,5 kW và có hiệu suất 80%. Mắc động cơ nối tiếp với một cuộn cảm rồi mắc chúng vào mạng điện xoay chiều. Giá trị điện áp hiệu dụng ở hai đầu động cơ $U_{M}$ và dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng bằng 40 A và trễ pha với điện áp hai đầu động cơ một góc $\dfrac{\pi }{6}$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 125V và sớm pha so với dòng điện một góc $\dfrac{\pi }{3}$. Điện áp hiệu dụng của mạng điện là
A. 584V.
B. 834V.
C. 384V.
D. 184V.
 
Bài 4: Một động cơ điện xoay chiều sản ra công suất cơ học 7,5 kW và có hiệu suất 80%. Mắc động cơ nối tiếp với một cuộn cảm rồi mắc chúng vào mạng điện xoay chiều. Giá trị điện áp hiệu dụng ở hai đầu động cơ $U_{M}$ và dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng bằng 40 A và trễ pha với điện áp hai đầu động cơ một góc $\dfrac{\pi }{6}$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 125V và sớm pha so với dòng điện một góc $\dfrac{\pi }{3}$. Điện áp hiệu dụng của mạng điện là
A. 584V.
B. 834V.
C. 384V.
D. 184V.
Lời giải

Công suất do mạng điện cung cấp cho động cơ:
$$P=\dfrac{P_{\text{cơ học}}}{0,8}=9375 W$$
Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ:
$$U_M=\dfrac{P}{I.\cos \dfrac{\pi }{6}}=270,6 V$$
Mặt khác:
$$U=\sqrt{U_M^2+U_L^2+2U_M. U_L \cos \left(\dfrac{\pi }{3}- \dfrac{\pi }{6}\right) }$$
Suy ra:
$$U \approx 384 V$$
Chọn C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
I Truyền tải điện Truyền tải điện có máy biến áp Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi số tổ máy phải giám bớt thêm bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
N Số máy nhà máy vận hành tối đa là? Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Truyền tải điện Tỉ số máy biến áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
kyubi0310 Truyền tải điện Tỉ số của máy hạ áp Bài tập Điện xoay chiều 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 7
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
datanhlg MPĐ Máy hạ áp có tỉ số hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
S Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
S Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là Bài tập Điện xoay chiều 1
S Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
Math_IneRap Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN? Bài tập Điện xoay chiều 7
S Truyền tải điện Khi điện áp truyền đi là 3U , nhà máy cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 4
L MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
D MPĐ Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
091031103 Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin MBA Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top