Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng

Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng
Topic dành cho các bạn thảo luận về các bài tập liên quan đến phần Máy biến áp và Truyền tải điện năng
Để cho topic chất lượng, yêu cầu khi tham gia, các bạn phải thực hiện đúng yêu cầu sau đây :
 • Gõ Tiếng Việt có dấu, không viết tắt.
 • Mỗi bài toán phải được trình bày theo mẫu sau đây và phải đánh số thứ tự bài viết :[prbreak][/prbreak]
Bài xxx.
Nội dung bài toán
A. Nội dung đáp án A
B. Nội dung đáp án B
C. Nội dung đáp án C
D. Nội dung đáp án D
 • Để có mẫu như trên, các bạn chỉ việc ấn vào nút
  lb.png
  ở trên khung soạn thảo.
 • Mỗi bài viết trả lời phải trích dẫn và ghi chữ Lời giải
 • Lời giải phải chi tiết.
 • Các công thức phải gõ $\LaTeX$
 • Không gửi 2 bài liên tục, phải giải quyết xong bài trước thì mới được gửi thêm.
 
Bài 1.
Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có $500$ vòng dây, cuộn thứ cấp có $50$ vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là $100V$. Hiệu suất của máy biến áp là $95 \%$. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc tiêu thụ công suất $25W$. Cường độ dòng điện qua đèn bằng:
A. $2,5 A.$
B. $3,5 A.$
C. $1,5 A.$
D. $3 A.$
 
Bài 1.
Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có $500$ vòng dây, cuộn thứ cấp có $50$ vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là $100V$. Hiệu suất của máy biến áp là $95 \%$. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc tiêu thụ công suất $25W$. Cường độ dòng điện qua đèn bằng:
A. $2,5 A.$
B. $3,5 A.$
C. $1,5 A.$
D. $3 A.$
Lời giải.
Ta có. $ \dfrac{N_1}{N_2}= \dfrac{U_1}{U_2}= \dfrac{500}{50} \Rightarrow U_2= 10V$
Do mạch thứ cấp là một bóng đèn như điện trở nên $\cos \varphi_2 =1$.
Dó đó $I_2 = \dfrac{P_2}{U_2}=2.5A$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 2.
Trong giờ thực hành, một học sinh muốn tạo ra một máy biến áp với số vòng dây cuộn sơ cấp gấp bốn lần cuộn thứ câp. Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quán tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ với dự định ban đầu, Học sinh này dùng ampe kế và đo được tỉ số cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và sơ cấp là $\dfrac{200}{43}$ . Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp $48$ vòng nữa thì tỉ số đó là $\dfrac{40}{9}$ . Bỏ qua hao phí của máy biến áp . Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định, thì số vòng dây học sinh cần quấn thêm tiếp là bao nhiêu ?
A. 168 Vòng.
B. 120 Vòng.
C. 60 Vòng.
D. 50 Vòng.
Nguồn:Sưu tầm.
 
Bài 2.
Trong giờ thực hành , một học sinh muốn tạo ra một máy biến áp với số vòng dây cuộn sơ cấp gấp bốn lần cuộn thứ câp . Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây . Muốn xác định số vòng dây thiếu để quán tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ với dự định ban đầu , Học sinh này dùng ampe kế và đo được tỉ số cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và sơ cấp là $\dfrac{200}{43}$ . Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp $48$ vòng nữa thì tỉ số đó là $\dfrac{40}{9}$ . Bỏ qua hao phí của máy biến áp . Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định , thì số vòng dây học sinh cần quấn thêm tiếp là bao nhiêu ?
A. 168 Vòng.
B. 120 Vòng.
C. 60 Vòng.
D. 50 Vòng.
Nguồn:Sưu tầm.
Lời giải
•Gọi số vòng dây cuộn sơ cấp là $N_1$, số vòng dây cuộn thứ cấp ban đầu là $N_2$, số vòng dây cần tìm là $x$, ta có:
$N_1=\dfrac{N_2}{0,215}=\dfrac{N_2+48}{0,225}=\dfrac{N_2+48+x}{0,25}$

$\Rightarrow \begin{cases} 0,225N_2=0,215N_2+10,32 \\ 0,25N_2=0,215N_2+10,32+0,215x \end{cases}$
$\Leftrightarrow \begin{cases} N_2=1032 \\ x=120 \end{cases}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 3. Một máy biến áp có điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn sơ cấp là $220 V$, cuộn sơ cấp có $1100$ vòng dây. Thứ cấp gồm 2 cuộn dây. Cuộn 1 gồm $440$ vòng dây với điện trở $\ r_1 = 10 \Omega$ ; cuộn 2 gồm $220$ vòng dây với điện trở $ \ r_2 = 7 \Omega $. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp?
 
Lời giải.
Ta có. $ \dfrac{N_1}{N_2}= \dfrac{U_1}{U_2}= \dfrac{500}{50} \Rightarrow U_2= 10V$
Do mạch thứ cấp là một bóng đèn như điện trở nên $\cos \varphi_2 =1$.
Dó đó $I_2 = \dfrac{P_2}{U_2}=2.5A$
Bài toán không liên quan đến hiệu suất vậy cho làm gì ạ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 4
Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn dây thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hia nhánh còn lại. Khi mắc cuộn một vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là $240V$ thì cuộn hai đẻ hở có hiệu điện thế $U_2$. Hỏi khi mắc vào cuộn hai một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế $U_2$ thì ở cuộn một để hở có hiệu điện thế là bao nhiêu?
A. $40V$
B. $60V$
C. $120V$
D. $30V$
 
Bài 4
Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn dây thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hia nhánh còn lại. Khi mắc cuộn một vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là $240V$ thì cuộn hai đẻ hở có hiệu điện thế $U_2$. Hỏi khi mắc vào cuộn hai một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế $U_2$ thì ở cuộn một để hở có hiệu điện thế là bao nhiêu?
A. $40V$
B. $60V$
C. $120V$
D. $30V$
Lời giải:
•Ta có:
$\varphi_2=\dfrac{\varphi_1}{2}$
$\Rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{\varphi_1'.N_1}{\varphi_2'.N_2}=\dfrac{2N_1}{N_2}$
$\varphi_3=\dfrac{\varphi_4}{2}$
$\Rightarrow \dfrac{U_3}{U_4}=\dfrac{\varphi_3'.N_1}{\varphi_4'.N_2}
=\dfrac{N_1}{2N_2}$
$\Rightarrow U_3=\dfrac{U_1}{4}=60(V)$
 
Bài 5.
Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng dây truyền tải một pha. Cho biết nếu điện áp tải là $U$ thì cung cấp điện năng đủ cho 120 hộ. Nếu là $2U$ thì cung cấp điện năng đủ cho 144 hộ. Chỉ tính hao phí trên đường dây, công suất tiêo thụ các hộ bằng nhau,$P$ trạm phát không đổi. Hệ số công suất $\left(\cos \varphi \right)$ không đổi. Nếu điện áp truyền đi là $4U$ thì trạm phát cung cấp đủ diện năng cho bao nhiêu hộ?
A. 196
B. 172
C. 150
D. Một đáp án khác
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 5.
Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng dây truyền tải một pha. Cho biết nếu điện áp tải là $U$ thì cung cấp điện năng đủ cho 120 hộ. Nếu là $2U$ thì cung cấp điện năng đủ cho 144 hộ. Chỉ tính hao phí trên đường dây, công suất tiêo thụ các hộ bằng nhau, $P$ trạm phát không đổi. hệ số công suất $\left(\cos \varphi \right)$ không đổi . Nếu điện áp truyền đi là $4U$ thì trạm phát cung cấp đủ diện năng cho bao nhiêu hộ?
A. 196
B. 172
C. 150
D. Một đáp án khác
Đặt $P=x$ và $\Delta P=\dfrac{P^2R}{U^2}=y$
Ta có hệ
$\left\{ \begin{align}
&x-y=120 \\
&x-\dfrac{y}{2^2}=144 \\
\end{align} \right.$
Giải ra được $x=152$ và $y=32$
Số hộ được cấp điện lúc điện áp là $4U$ là:
$x-\dfrac{y}{2^4}=150$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 5.
Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng dây truyền tải một pha. Cho biết nếu điện áp tải là $U$ thì cung cấp điện năng đủ cho 120 hộ. Nếu là $2U$ thì cung cấp điện năng đủ cho 144 hộ. Chỉ tính hao phí trên đường dây, công suất tiêo thụ các hộ bằng nhau, $P$ trạm phát không đổi. hệ số công suất $\left(\cos \varphi \right)$ không đổi . Nếu điện áp truyền đi là $4U$ thì trạm phát cung cấp đủ diện năng cho bao nhiêu hộ?
A. 196
B. 172
C. 150
D. Một đáp án khác
Bài làm:
Gọi $P_0$ là công suất tiêu thụ của một hộ dân.
$P$ là công suất nguồn phát.
$P_{hp}$ là công suất hao phí trên đường dây tải điện.
Ta có $P_{hp}$ tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp.
Như vậy, ta có:
$120 P_o=P-P_hp$; và $144 P_o =P-\dfrac{P_{hp}}{4}$.
$\rightarrow P_{hp} =32P_o; P=152P_o$.
Với điện áp là 4U thì số hộ dân được cung cấp đủ điện là:
$\dfrac{P-\dfrac{P_{hp}}{16}}{P_o}=150$.
Chọn $C$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 6.(Trường Lý Tự Trọng lần I)

Trong quá trình truyền tải điện đi xa,độ giảm điện áp hiệu dụng trên đường dây tải điện 1 pha bằng $n$ lần điện áp còn lại ở cuối đường dây $(n<1)$. Coi rằng dòng điện luôn cùng pha với điện áp. Để cống suất trên đường dây giảm $m$ lần $(m>1)$ nhưng vẫn đảm bảo công suất tới nơi tiêu thụ không đổi thì cần phải tằng điện áp đưa vào truyền tải bao nhiêu lần:
A. $\dfrac{n}{m(n+1)}$
B. $\dfrac{n+m}{n+1}$
C. $\dfrac{n+\sqrt{m}}{\sqrt{m}(n+1)}$
D. $\dfrac{n+m}{\sqrt{m}(n+1)}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
I Truyền tải điện Truyền tải điện có máy biến áp Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi số tổ máy phải giám bớt thêm bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
N Số máy nhà máy vận hành tối đa là? Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Truyền tải điện Tỉ số máy biến áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
kyubi0310 Truyền tải điện Tỉ số của máy hạ áp Bài tập Điện xoay chiều 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 7
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
datanhlg MPĐ Máy hạ áp có tỉ số hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
S Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 cực của máy phát bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
S Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi máy phát là Bài tập Điện xoay chiều 1
S Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp của máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Truyền tải điện Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là Bài tập Điện xoay chiều 0
Math_IneRap Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN? Bài tập Điện xoay chiều 7
S Truyền tải điện Khi điện áp truyền đi là 3U , nhà máy cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 4
L MPĐ Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
D MPĐ Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
091031103 Điện áp ra ở cuộn thứ cấp máy hạ áp là ? Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin MBA Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top