Hỏi máy bay phải thả bom cách tàu chiến 1 khoảng L=?

Bài toán
1 máy bay bay ngang với v1 ở độ cao h muốn thả bom trúng ngay tàu chiến đang chđ đều với v2 cùng mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi máy bay phải thả bom cách tàu chiến 1 khoảng L=? Xét 2 trường hợp:
a) Máy bay và tàu đang chđ cùng chiều
b) Máy bay và tàu đang chđ ngược chiều
 
Lời giải
gọi t là thời gian bom rơi $t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$
Câu a.$L=L_1-L_2=\left(v_1-v_2\right)\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$
Câu b.$L=L_1+L_2=\left(v_1+v_2\right)\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$
 

Quảng cáo

Top