Số lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng.

Bài toán
Cho CLLX dao động thẳng đứng, trong một chu kì dao động tỉ số thời gian lò xo bị nén và thời gian lò xo dãn bằng $\dfrac{1}{5}$. Thời điểm ban đầu vật đang đi xuống qua VTCB, hỏi khi vật qua vị trí động năng bằng một nửa cơ năng ở lần thứ $2030$ vật đã đi qua vị trí lò xo không biến dạng bao nhiêu lần?
Đs: $1014$ lần
 
Bài toán
Cho CLLX dao động thẳng đứng, trong một chu kì dao động tỉ số thời gian lò xo bị nén và thời gian lò xo dãn bằng $\dfrac{1}{5}$. Thời điểm ban đầu vật đang đi xuống qua VTCB, hỏi khi vật qua vị trí động năng bằng một nửa cơ năng ở lần thứ $2030$ vật đã đi qua vị trí lò xo không biến dạng bao nhiêu lần?
Đs: $1014$ lần
Lời giải
Bài này quá dễ vì vẽ đường tròn lượng giác ta thấy ngay! Mỗi chu kì vật qua vị trí động năng bằng nửa cơ năng 4 lần vậy 2030 lần ứng với $507T+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{8}$
Quan sát trên đường tròn lượng giác mỗi chu kì vật qua vị trí lò xo không biến dạng 2 lần. Chú ý sau 507 chu kì vật về vị trí ban đầu tức vtcb chuyển động theo chiều dương. Sau thời gian $\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{8}$ vật mới chỉ từ vtcb đi quay được góc 135 độ tức là chưa qua vtcb theo chiều âm do vậy số lần qua vị trí lò xo không biến dạng chỉ là 507.2=1014.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 1
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
Đinh Phúc Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
A Tỉ số gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
khanhdi Tính số lần vật đi ? Bài tập Dao động cơ 6
khanhdi Tính quãng đường vật đi được và số lần vật đi qua tọa độ ( giải thích ?) Bài tập Dao động cơ 9
hoangkkk Tìm số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
dungpro1511 Số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Số lần vật qua VTCB đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 5
D Số lần hai vật đi ngang nhau là? Bài tập Dao động cơ 2
Sao Mơ Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay sau khi thả lần thứ nhất là ? Bài tập Dao động cơ 2
theroads2211 Số lần 2 vật gặp nhau Bài tập Dao động cơ 1
H Số lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định số lần vật qua vị trí $x=-2,5$ theo chiều dương trong 1s đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Tính số lần vật đi qua vị trí $x=2$ cm theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 3
H Tính số lần vật đi qua vị trí cân bằng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
huonghuong0812 Số lần lực hồi phục có giá trị -5N Bài tập Dao động cơ 3
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
H Để va chạm lần thứ 2 không xảy ra thì tỉ số $\dfrac{m}{M}$ nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Dao động cơ 4
icyangel54 Số lần chất điểm đi qua vị trí có li độ x= +1cm Bài tập Dao động cơ 2
sooley Số lần hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược nhau là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 2
T Số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau: Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Số lần con lắc qua VTCB đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 1
superstar Ở thời điểm M có động năng gấp 3 lần thế năng tỉ số động năng của M và thế năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
ShiroPin Số lần con lắc qua vị trí cân bằng đến lúc dừng lại là Bài tập Dao động cơ 1
boya2no1 Số lần qua vị trí mà lực kéo về có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực kéo về cực đại Bài tập Dao động cơ 2
hongmieu Sau thời gian $t=110 s$, số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau là ba Bài tập Dao động cơ 6
pipi Sau 110s số lần 2 con lắc qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngươc nhau là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 6
N Số lần con lắc qua vị trí cân bằng đến lúc dừng lại là Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần hai chất điểm gặp nhau trong $20s$ Bài tập Dao động cơ 4
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
Lê Quang Hưng Số phát biểu đúng là? Bài tập Dao động cơ 3
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
0 Tỉ số A'/A bằng Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top