Người ta truyền cho cái nệm 1 gia tốc a như hình vẽ hỏi gia tốc a thỏa mãn điều kiện gì để vật A rơi

Bài toán
Một vật nhỏ A được đặt trên đỉnh 1 cái nệm có gốc alpha. Người ta truyền cho cái nệm 1 gia tốc a như hình vẽ hỏi gia tốc a thỏa mãn điều kiện gì để vật A rơi xuống dưới
1.png
 
Lời giải
Khi vật A rơi được đoạn $h=\dfrac{gt^2}{2}$(1) thì nêm chuyển động sang trái một đoạn $s=\dfrac{a_0t^2}{2}$(2)
Mặt khác $\tan \alpha=\dfrac{h}{s}$(3)
Từ (1),(2),(3)$\Rightarrow \tan \alpha=\dfrac{g}{a_0}$
$\Rightarrow a_0=\dfrac{g}{\tan \alpha}$
Vậy $a\geq a_0=\dfrac{g}{\tan \alpha}$ thì vật A sẽ rơi tự do.
 
Last edited:
Lời giải
Khi vật A rơi được đoạn $h=\dfrac{gt^2}{2}$(1) thì nêm chuyển động sang trái một đoạn $s=\dfrac{a_0t^2}{2}$(2)
Mặt khác $\tan \alpha=\dfrac{h}{s}$(3)
Từ (1),(2),(3)$\Rightarrow \tan \alpha=\dfrac{g}{a_0}$
$\Rightarrow a_0=\dfrac{g}{\tan \alpha}$
Vậy $a\geq a_0=\dfrac{g}{\tan \alpha}$ thì vật A sẽ rơi tự do.
Em nghĩ đấy đâu phải rơi tự do $h=\dfrac{gt^2}{2}$ mà mỗi lần nó xuống cái dưới thì tốc độ nó sẽ khác ạ.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top