Tốc độ ban đầu của vật

Bài toán
Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh gốc O. Ban đầu t= 0 vật đi qua vị trí cân bằng, ở thời điểm $t_{1}$= $\dfrac{\pi }{6}$ s thì vật chưa đổi chiều chuyển động và động năng giảm đi 4 lần so với lúc đầu. Từ lúc đầu tới thời điểm $t_{2}$= $\dfrac{5\pi }{12}$ s vật đi quãng đường 12cm. Tốc độ ban đầu của vât:
Giúp em với thầy ơi.
 
Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh gốc O. Ban đầu t= 0 vật đi qua vị trí cân bằng, ở thời điểm $t_{1}$= $\dfrac{\pi }{6}$ s thì vật chưa đổi chiều chuyển động và động năng giảm đi 4 lần so với lúc đầu. Từ lúc đầu tới thời điểm $t_{2}$= $\dfrac{5\pi }{12}$ s vật đi quãng đường 12cm. Tốc độ ban đầu của vât:
Giúp em với thầy ơi.
Lời giải
Bài này dễ ợt! Ở $t_1,W_đ=\dfrac{W}{4} \Rightarrow W_t=W-W_đ=\dfrac{3W}{4}$
$ \Rightarrow x_1=\pm \dfrac{A\sqrt 3}{2}$. Chọn trường hợp qua vtcb theo chiều dương cho dễ
Góc quay sẽ là 60 độ từ vị trí cân bằng trên đường tròn lượng giác.$t_2=\dfrac{\pi }{6}+1,5\dfrac{\pi }{6} \Rightarrow $góc quay thêm từ vị trí ứng $t_1$ là 90 độ $ \Rightarrow x_2=\dfrac{A}{2}$
Quan sát trên đường tròn $s=A+\dfrac{A}{2}=12 \Rightarrow A=8cm$
Chú ý khi vật cđ từ vtcb tới $x_1=\dfrac{A\sqrt 3}{2}\Leftrightarrow \dfrac{T}{6}=\dfrac{\pi }{6}$
$ \Rightarrow T=\pi \Rightarrow \omega =2$rad/s
$ \Rightarrow v_{max}=\omega .A=16$ cm/s
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
kienduc_2000 Khi cách vt ban đầu 2cm , chúng có tốc độ 40cm/s . m=? Bài tập Dao động cơ 0
dhdhn Tốc độ trung bình trên quãng đường từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
D Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
tan sang Tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Tốc độ trung bình từ lúc thả đến vt lò xo ko biến dạng lần 1 Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
Chettroi Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
K Thời điểm tốc độ tương đối giữa 2 vật đạt cực đại là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
D Tốc độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Tốc độ của điểm I là Bài tập Dao động cơ 5
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Tốc độ cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
V Tốc độ dao động cực đại của vật là: Bài tập Dao động cơ 10
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 5
Mờ Rờ Light Tốc độ cực đại của dao động là? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạ Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top