Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian

Bài toán
Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động cơ điều hòa được cho như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tại thời điểm $t_3$, li độ của vật có giá trị âm.
B. Tại thời điểm $t_4$, li độ của vật có giá trị dương.
C. Tại thời điểm $t_1$, gia tốc của vật có giá trị dương.
D. Tại thời điểm $t_2$, gia tốc của vật có giá trị âm.
upload_2015-8-15_21-20-16.png

Chọn đáp án và giải thích giùm luôn máy huynh ơi, sao em thấy C, D đều đúng hết vậy
 
Tại thời điểm $t_1$ vật đang đi về biên + nên gia tốc âm($\Rightarrow$sai).
Tại thời điểm $t_2$ vật đang đi về biên -nên gia tốc dương($\Rightarrow$sai).
$t_3$ vật ở vị trí cân bằng
$t_4$ vật ở biên +.. Chọn B.
 
Tại thời điểm t1 vật đang đi về biên + nên gia tốc dương
Tại thời điểm t2 vật đang đi về biên -nên gia tốc âm
Đáp án đúng rồi mà. Hình như bạn không xem câu trả lời,
 
Tại thời điểm t1 vật đang đi về biên + nên gia tốc dương
Tại thời điểm t2 vật đang đi về biên -nên gia tốc âm
Đáp án đúng rồi mà. Hình như bạn không xem câu trả lời,
Vật đi về biên dương thì chỉ vận tốc dương (v>0) còn gia tốc âm (a<0) nhé vì chậm dần gia tốc ngược chiều vận tốc.. Đề nghị bạn xem lại kiến thức cơ bản về chuyển động! Trường hợp kia cũng tương tự...
 
Tất nhiên Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này ta ngầm hiểu chọn gốc tọa độ trùng vtcb chiều dương là chiều khi vật chuyển động về biên +
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi Lí thuyết Dao động cơ 2
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 12
adamdj Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 9
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
lvcat Chọn phát biểu sai về dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 1
Tích Chu Chọn kết luận đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
Tích Chu Chọn phương án đúng. Lí thuyết Dao động cơ 0
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2
• ßáñħ Ðä »¼« Chọn câu đúng về hiện tượng cộng hưởng Lí thuyết Dao động cơ 1
C Chọn nhận xét sai về các loại dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
tkvatliphothong Chọn phương án đúng Lí thuyết Dao động cơ 8
Sao Mơ Chọn câu đúng: Lí thuyết Dao động cơ 4
NTH 52 Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2
V Tìm phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 4
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
hoankuty Phát biểu đúng là? Lí thuyết Dao động cơ 2
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
lvcat Tìm phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Tìm phát biểu sai về biên độ trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 37
P Phát biểu nào đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
tiepkent Biểu thức mô tả chuyển động của vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 17
H Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa động năng và li độ của một vật dao động điều hòa có dạng Lí thuyết Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top