Động năng của hệ 2 đĩa lúc sau so với lúc đầu

Bài toán
Hai đĩa tròn có cùng momen quán tính đối với cùng trục quay đi qua tâm của các đĩa. Lúc đầu, đĩa 2 ở phía trên đang đứng yên; đĩa 1 quay với tốc độ góc $\omega _{0}$. Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó; cho 2 đĩa dính vào nhau; hệ quay với tốc độ góc $\omega $. Động năng của hệ 2 đĩa lúc sau so với lúc đầu:
A. tăng 3 lần
B. giảm 4 lần
C. tăng 9 lần
D. giảm 2 lần
 
Hai đĩa tròn có cùng momen quán tính đối với cùng trục quay đi qua tâm của các đĩa. Lúc đầu, đĩa 2 ở phía trên đang đứng yên; đĩa 1 quay với tốc độ góc $\omega _{0}$. Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó; cho 2 đĩa dính vào nhau; hệ quay với tốc độ góc $\omega $. Động năng của hệ 2 đĩa lúc sau so với lúc đầu:
A. tăng 3 lần
B. giảm 4 lần
C. tăng 9 lần
D. giảm 2 lần
Lời giải
$L_1=I\omega _0,L_2=2I\omega $
$L_1=L_2 \Rightarrow \omega =\dfrac{\omega _0}{2}$
$ \Rightarrow \dfrac{{W_đ}_2}{{W_đ}_1}=\dfrac{2I\omega ^2}{I\omega _0^2}=\dfrac{1}{2}$
Chọn D.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top