Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực điện giữa 2 điện tích với khoảng cách của chúng

Bài toán
Vẽ đồ thị biếu diễn sự phụ thuộc của lực điện giữa 2 điện tích với khoảng cách của chúng và đồ thị sự phụ thuộc của cường độ điện trường với khoảng cách từ điện tích tới điểm xét.
 
Vẽ đồ thị biếu diễn sự phụ thuộc của lực điện giữa 2 điện tích với khoảng cách của chúng và đồ thị sự phụ thuộc của cường độ điện trường với khoảng cách từ điện tích tới điểm xét.
Điều đầu tiên tôi xin sửa lại câu hỏi thành "Vẽ đồ thị biếu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực điện giữa 2 điện tích với khoảng cách của chúng và đồ thị sự phụ thuộc của độ lớn cường độ điện trường với khoảng cách từ điện tích tới điểm xét". Vì khi nói lực điện từ hay cường độ điện trường thì ta phải hiểu đó là một đại lượng véc tơ trong vật lý, nó mang trong mình 4 đặc trưng: phương, chiều, độ lớn và điểm đặt.

Vấn đề bạn hỏi có hai ý nhưng tương tự nhau nên tôi xin gợi ý cho ý đầu tiên của câu hỏi thôi.
KJH.png

Ta có: $$F_{12}=\dfrac{k|q_1|.|q_2|}{r^2}$$ Nếu đặt $a=k|q_1|.|q_2|$ là một hằng số thì $F_{12}=\dfrac{a}{r^2}$ (có dạng như hàm số $y=\dfrac{a}{x^2}$) và dễ dàng có được đồ thị có dạng như sau:
HKJH.png
 
Last edited:

Quảng cáo

Top