Điện trở thuần r của cuộn dây là

Bài toán
Đặt 1 điện áp $u=80\cos \omega t $ vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R, C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là 40 W, điện áp hiệu dụng $U_{R}=U_{Lr}=25 , U_{C}=60$ (V). Điện trở thuần r của cuộn dây bằng
A. 15
B. 25
C. 20
D. 40
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

$U_{Lr}=25\left(V\right)→U_r^2+U_L^2=25^2$(1)
$U^2=\left(U_R+U_r\right)^2+\left(U_L−U_C\right)^2$
$ \Rightarrow U^2=U_R^2+2U_RU_r+U_r^2+U_L^2−2U_LU_C+U_C^2$
$ \Rightarrow 12U_L−5U_r=165$(2)
Từ (1)(2)$ \Rightarrow U_r=15\left(V\right),U_L=20\left(V\right)$
Mặt khác $P=40\left(W\right)=\left(U_R+U_r\right).I$
$\Rightarrow I=\dfrac{P}{U_R+U_r}=1\left(A\right)$
$ \Rightarrow r=\dfrac{U_r}{I}=15\Omega $. Chọn A.
 
Bài toán
Đặt 1 điện áp $u=80\cos \omega t $ vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R, C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là 40 W, điện áp hiệu dụng $U_{R}=U_{Lr}=25 , U_{C}=60$ (V). Điện trở thuần r của cuộn dây bằng
A. 15
B. 25
C. 20
D. 40
Lời giải
Untitled7.png


Sử dụng giảm đồ (vẽ không được chính xác cho lắm, mong bạn đọc thông cảm) kết hợp với định lý hàm số cos trong tam giác, ta thu được : $\cos \varphi =\cos 45^{0}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

Do đó : $I=\dfrac{P}{U.\cos \varphi }=1\left(A\right)$

Mà : $P=\dfrac{U^{2}\left(R+r\right)}{Z^{2}}=R. I^{2}+r. I^{2}$
$\Rightarrow 25+r=40\Rightarrow r=15\Omega $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
View attachment 1851

Sử dụng giảm đồ (vẽ không được chính xác cho lắm, mong bạn đọc thông cảm) kết hợp với định lý hàm số cos trong tam giác, ta thu được : $\cos \varphi =\cos 45^{0}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

Do đó : $I=\dfrac{P}{U.\cos \varphi }=1\left(A\right)$

Mà : $P=\dfrac{U^{2}\left(R+r\right)}{Z^{2}}=R.I^{2}+r.I^{2}$
$\Rightarrow 25+r=40\Rightarrow r=15\Omega $
Làm chi tiết ra cũng dài đấy... phải sử dụng Pitago+hệ thức lượng trong tam giác thường..
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
K L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R khi $L = L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Nếu làm ngắn tụ điện thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
please help C biến thiên Điện trở thuần của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer f biến thiên Điện trở thuần của mạch gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
K Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM,MN,NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn MN Bài tập Điện xoay chiều 2
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
0 MBA Tỷ lệ giữa điện trở thuần r và cảm kháng $Z_{L}$? Bài tập Điện xoay chiều 1
B Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời 2 đầu đoạn mạch MB 1 góc 60 độ. Điện trở thuần $R_2$ có giá trị là. Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 Tức thời Điện trở thuần của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Q Điện trở thuần của đường dây tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 MPĐ Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
D Điện trở thuần của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 2
thehiep Điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn dây là?: Bài tập Điện xoay chiều 1
hoaluuly777 Điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
N Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào điện áp trên thì P mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Điện trở thuần của mạch có giá trị bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Điện trở thuần và hệ số tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Lệch pha Điện trở thuần của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong C biến thiên Giá trị của điện trở thuần là? Bài tập Điện xoay chiều 6
•One-HicF MBA Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Lệch pha Tìm điện trở của cuộn dây không thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở của bóng đèn Bài tập Điện xoay chiều 0
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
I Truyền tải điện Điện trở trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 1
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
N MBA Hỏi điện trở R3 và điện dung C bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện trở có trị số nào? Bài tập Điện xoay chiều 9
A Điện trở có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top