Tính số va chạm phân tử

Bài toán
Tính số va chạm phân tử lên 1 cm2 thành bình, trong đơn vị thời gian. Bình chứa oxi ở áp suất 5 atm và nhiệt độ 27oC
 

Quảng cáo

Top