Có thể coi các đường sức điện là quỹ đạo của các điện tích điểm đặt trong điện trường được không?

Câu hỏi
Có thể coi các đường sức điện là quỹ đạo của các điện tích điểm đặt trong điện trường được không? Tại sao?
 
Có thể coi các đường sức điện là quỹ đạo của các điện tích điểm đặt trong điện trường được không? Tại sao?
Được chỉ trong trường hợp điện trường đều và điện tích điểm không có vận tốc ban đầu. Khi đó nó sẽ chuyển động dọc theo đường sức dưới tác dụng của lực điện trường còn thông thường quỹ đạo chuyển động của điện tích điểm sẽ khác với đường sức điện trường.
 

Quảng cáo

Top