Tính lực tác dụng vào B khi m có li độ 3cm

Bài toán
Một con lắc lò xo có độ cứng 120N/m được kéo căng theo phương nằm ngang và hai đầu gắn cố định sao cho lò xo dãn 10cm. Một chất điểm m được gắn chính giữa lò xo, kích thích điểm m dao động nhỏ theo trục ox trùng với trục lò xo gốc O theo chiều dương từ A đến B. Tính lực tác dụng vào điểm B khi m có li độ bằng 3cm
A. 3.6N
B. 4.8N
C. 2.4N
D. 9.6N
 
Bài toán
Một con lắc lò xo có độ cứng 120N/m được kéo căng theo phương nằm ngang và hai đầu gắn cố định sao cho lò xo dãn 10cm. Một chất điểm m được gắn chính giữa lò xo, kích thích điểm m dao động nhỏ theo trục ox trùng với trục lò xo gốc O theo chiều dương từ A đến B. Tính lực tác dụng vào điểm B khi m có li độ bằng 3cm
A. 3.6N
B. 4.8N
C. 2.4N
D. 9.6N
Có: $k_{2}$ = $k_{1}$ = 2$k_{0}$= 240 N/m
Vật m đặt ở chính giữa lò xo có 2 lực đàn hồi tác dụng:
$F_{đh1}$ = $k_{1}$ $\left(\Delta l - x\right)$
$F_{đh2}$ = $k_{2}$ $\left(\Delta l + x\right)$
Chọn chiều dương là chiều của $F_{đh2}$
Vậy F= $F_{đh2}$ - $F_{đh1}$ = 2kx = 14,4 N
Tớ không biết cách làm của mình có đúng không. Vì không thấy có đáp án :(
 
Lời giải
coi như lò xo cắt làm đôi và lúc đầu mỗi lò xo giãn$\Delta l=5cm$
Ta có: $k_{1}=k_{2}=2k_{0}=240 \ \text{N}/\text{m}$
Khi vật ở li độ $x=3cm$ thì lò xo bên B
$k_{1}$ dãn $l_{1}=\Delta l-x=2cm$ suy ra lực đàn hồi tác dụng vào B là$F_{đh1}=k_{1}\left(\Delta l-x\right)=240.\left(5-3\right)=4,8N$. Chọn B.
Chú ý: F=2kx là lực tác dụng vào m ở đây đề hỏi lực tác dụng vào điểm B.
 
Last edited:
=D>Thầy ơi có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động cơ nào hay không
em năm nay lên 12\m/
 
=D>Thầy ơi có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động cơ nào hay không
em năm nay lên 12\m/
Có mà đầy! Đọc hết 11581 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong diễn đàn này đi sẽ đậu đh thôi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực Bài tập Dao động cơ 4
BackSpace Tính lực tác dụng lên điểm treo LX khi động năng = 3 lần thế năng. Bài tập Dao động cơ 1
L@MLAI TUDAU Tính độ lớn hợp lực tác dụng vào m khi nó có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 10
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
BoythichFAP Tính xung của lực? Bài tập Dao động cơ 1
A Lực đàn hồi 0,5N lần thứ 7( tính từ t=0) có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
S Tính độ lớn lực cản Bài tập Dao động cơ 0
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tính lực hồi phục cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
N Tính lực căng dây khi con lắc đơn qua vị trí cân bằng??? Bài tập Dao động cơ 7
thichhocvatli Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 19
thichhocvatli Tính lực đàn hồi của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 9
Đá Tảng Tính công của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 2
H Tính công suất lớn nhất của lực cấp bù năng lượng. Bài tập Dao động cơ 2
kiemro721119 Tính công của lực cản. Bài tập Dao động cơ 6
D Tính quãng đường vật đi được cho đến thời điểm lực đẩy đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật $B$ bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất củ Bài tập Dao động cơ 2
H Tính chu kì và độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm $t=\frac{\pi}{20}$ Bài tập Dao động cơ 1
T Tính lực căng của sợi dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$ Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top